2021 11 17

Paolo Curtaz

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 19, 11–28 „Kodėl neleidai mano pinigų apyvarton?“

Unsplash.com nuotrauka

Jėzus pasakė dar vieną palyginimą. Mat jis buvo netoli Jeruzalės, ir žmonės manė, jog netrukus turinti pasirodyti Dievo karalystė.

Tad jis kalbėjo: „Vienas didžiūnas iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal.

Jis pasišaukė dešimt tarnų, padalijo jiems dešimt minų ir tarė: ‘Verskitės, kol sugrįšiu’.

Piliečiai nekentė jo ir nusiuntė iš paskos pasiuntinius pareikšti: ‘Mes nenorime, kad šitas mums viešpatautų’.

Gavęs karalystę, jis sugrįžo ir liepė pašaukti tarnus, kuriems buvo davęs pinigų, norėdamas sužinoti, kiek kuris uždirbo.

Atėjo pirmasis ir tarė: ‘Valdove, tavo mina man atnešė dešimtį minų’. Jis atsakė: ‘Gerai, stropusis tarne! Kadangi pasirodei patikimas mažuose dalykuose, tu gauni valdyti dešimt miestų’.

Atėjo antrasis ir pareiškė: ‘Valdove, tavo mina man laimėjo penkias minas’. Ir šitam jis pasakė: ‘Tu valdyk penkis miestus’.

Atėjo dar vienas ir tarė: ‘Valdove, štai tavo mina, kurią laikiau suvyniotą į skepetą. Aš bijojau tavęs, nes esi žmogus griežtas: imi nepadėjęs ir pjauni nepasėjęs’.

Jis atsiliepė: ‘Netikęs tarne! Aš tave teisiu tavo paties žodžiais. Tu žinojai, kad aš griežtas žmogus: imu, ko nepadėjau, ir pjaunu, ko nesėjau. Tai kodėl neleidai mano pinigų apyvarton, kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis?’

Aplinkiniams jis tarė: ‘Atimkite iš jo miną ir atiduokite tam, kuris turi dešimt minų’.

Tie sakė: ‘Valdove, betgi anas jau turi dešimt minų!’

Jis tarė: ‘Aš sakau jums: kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. Mano priešus, nenorėjusius, kad jiems viešpataučiau, atveskite čionai ir nugalabykite mano akyse!’“.

Tai pasakęs, Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorius – Paolo Curtaz

Tai reiklus palyginimas apie auksines monetas, kurias šeimininkas patikėjo savo tarnams.

Neįtikėtinai kietas, – karalius nesitaiksto su tais, kurie stojo jam skersai kelio, su baugščiu tarnu, kuris užkasa savo mažutį lobį, užuot iš jo pasipelnęs.

Tačiau viskas įgauna kitokią prasmę, perskaičius paskutinį sakinį: Jėzus keliauja į Jeruzalę. Ten bus suvedamos sąskaitos, ir jis tai gerai žino. Jis taip pat žino, kad Jeruzalėje gali įvykti tragedija, jis gali netekti gyvybės.

Jėzus pirmasis sugebėjo pasipelnyti iš Tėvo jam duotų pinigų. Uždirbti ne dešimt, o šimtą kartų daugiau. Jo pamokslai sutraukdavo didžiules minias. Jis pats tapo maistu išalkusiai miniai, nepagailėjo nė vienos savo dienos ar miego valandos. Jis nukeliavo tūkstančius mylių, liudydamas Tėvą.

Tačiau jis taip pat žino, kad įtampa aplink jį auga. Jis norėtų, kad viskas baigtųsi taip, kaip palyginime, bet nebus kam įsikišti ir užstoti priešininkų akivaizdoje.

Tačiau jis to dar nežino. Štai kodėl jis tiek daug iš mūsų prašo. Nes jis mums davė daug daugiau.

Pagal Qumran2.net

 

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.