Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 01 01

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 2, 16–21 „Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas“

Cathopic.com nuotrauka

Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.

Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Evangelijos komentaras

Kiekvieni nauji metai teikia tiek daug įstabių vilčių, tačiau kartu baugina nežinomybe. Juk niekas nežino, ką atneš rytojus. Marijos, besiruošiančios savo kūdikio apipjaustymui, širdis neramiai plazdėjo, apimta išsyk ir viltingo virpulio, ir baugios nuojautos. „Angelas nepaaiškino, kokia ateitis laukia mūsų. Ar mano kūdikis bus priimtas, ar atstumtas?“

Tačiau Marijos atsakas į savo baimes buvo pats geriausias: ji sau priminė Dievo ištikimybę praeityje ir tikėjo, kad Dievas laikysis pažado laiminti ir saugoti savo tautą. Marija prisiminė, kad Dievas įtikino Juozapą, jog ji tikrai buvusi ištikima. Ji prisiminė, kad Dievas įstabiai surado vietą Betliejuje jiedviem su Juozapu prisiglausti ir dieviškajam Kūdikiui gimti. Dievas apsaugojo ją nuo gėdos ir palaimino duodamas ištikimą ir mylintį vyrą. Jis atsiuntė jai pasiuntinius, kad primintų Jo meilę ir globą. Dievas laimino ir saugojo kiekvieną Marijos žingsnį, kaip ir visais laikais globojo jos tautą. Tad kodėl ją turėtų apleisti dabar?

Kokie tau buvo praėję metai? Galbūt praėjusiais metais patyrei pakilių ir sunkių dienų, tačiau šiaip jie niekuo neišsiskyrė iš kitų? O gal kaip Marijai jie buvo reikšmingų pokyčių ir išbandymų metai? Skirk truputį laiko vienam ar dviem svarbiems įvykiams prisiminti. Pamėgink atpažinti, kaip Dievas tuo metu tave laimino ir saugojo. Kaip Jis tau parodė esąs ištikimas? Šie įkvepiantys prisiminimai tepripildo tave vilties, neišseksiančios visus ateinančius metus. Teprimena jie tau, kad Dievas – tavo dangiškasis Tėvas – tave tikrai mylės ir saugos visus metus. Ir tu drauge su Marija gali iš širdies pasikliauti Jo ištikimybe. Jis visada ištikimas, Jis tavęs neapleis čia ir dabar.

Tėve, padėk man prisiminti, kad Tu visada mane laiminai ir saugojai. Tu esi ištikimasis Viešpats. Suteik man tikėjimo pavesti ateinančius metus Tau.

„ŽODIS tarp mūsų“ (2016 m. sausis–vasaris)

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite