Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Lk 21, 1–4 „Pamatė vieną vargšę našlę, įmetančią du smulkius pinigėlius“

Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynią. Jis taipogi pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius.
Ir jis tarė: „Iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi aukojo Dievui dovanų iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Liturginiams metams artėjant prie pabaigos, Mišių skaitiniai kviečia pasverti vertybes – pinigai ar pasitikėjimas Dievu, liekant Jam ištikimais.

Šiandieniame pasaulyje, varginamame daugybės rūpesčių, nelaimių, negandų, pirmasis skaitinys mus guodžia: esame tarp tų žmonių, susibūrusių aplink Jėzų, ir Tėvo vardas įrašytas mūsų kaktose. Krikšto dėka ypatingu būdu mes priklausome Dievui. Neturime nieko bijoti, nes esame Dievo nuosavybė, todėl galime mylėti ir pasitikėti Juo, kad ir kokie būtų laikai, netgi kai labiausiais sunku, nes pasitikėjimas yra mūsų meilės įrodymas, mūsų meilės Dievui ženklas.

Evangelija pateikia mums dar didesnį pasitikėjimo Dievu iššūkį. Suvargusios našlės, viską atiduodančios Dievui, istorija: Dievas jai yra viskas, Jis yra jos gyvenimo centras. Ji atėjo pagarbinti Dievo, viską atiduodama. Šiuo palyginimu Jėzus nesako, kad turėti pinigų ir būti pasiturinčiam yra blogis – ne, juk žinome, kad reikia pinigų pragyventi. Tačiau toji našlė nėra susirūpinusi išlikimu, ji pasitiki Dievu ir Jį myli.

O kaip mes? Kiek daug laiko praleidžiame besirūpindami ištekliais, naujausiomis madomis, naujo modelio automobiliais?.. Visi šie dalykai leistini, tačiau nesileiskime jų valdomi, savo gyvenime skirkime Dievui laiko. Ir, jei galime, dalinkimės tuo, ką turime, su kitais, nes visi esame didelės, pirmajame skaitinyje minimos šeimos dalis.

Kasdien atminkime maldoje vargšų reikmes, ligonius ir mirštančiuosius bei patikėkime juos visus savo mylinčios dangiškosios Motinos rankoms. Lai Ji kiekvienam būna arti ir suteikia paguodos.