Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 21, 1–4 „Pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynią. Jis taipogi pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius.

Ir jis tarė: „Iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi aukojo Dievui dovanų iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Šiandienos skaitiniai – apie ištikimybę ir pasitikėjimą Dievu. Šventoji Cecilija, kurios dieną šiandien minime, galutinai išgyveno šią pasitikėjimo ir ištikimybės Dievui tikrovę. Ji yra viena iš ankstyviausių Bažnyčios šventųjų, kuri tvirtai laikėsi skaistumo įžado ir dosnumo vargšams.

Pirmajame skaitinyje girdime apie tris jaunuolius, atsisakiusius karaliaus rūmų maisto, idant ištikimai laikytųsi savo žydiško tikėjimo reikalavimų dėl maisto. Jie atsisako tarnauti pagonių dievams – kokia narsa ir tvirtumas! Jie sudeda viltį į Dievą ir ryžtasi būti ištikimi bei netarnauti svetimiems dievams, palikdami Dievui laisvę juos išgelbėti arba neišgelbėti iš karaliaus rankų.

Kokie esame mes – laikomės ištikimybės ar einame į kompromisus?

Evangelija taip pat pateikia nuostabų pasitikėjimo Dievu pavyzdį: beturtė našlė, Jėzaus giriama dėl to, jog ji visa atidavė, patikėdama save Dievo rūpesčiui. Ar mes ištikus sunkumams gręžiamės į Dievą, ar pasitikime Juo? Pasitikėti, kai viskas sklandžiai klojasi – juk nesunku, tiesa? Pasikliauti, kai sunku, bet dar pajėgiame susitvarkyti – įmanoma, tačiau kai viskas tarsi atsisuka prieš mus, o mes pasitikime – tuomet iš tiesų pasitikime vien Dievu.

Dėkokime Viešpačiui už prieš mus gyvenusiųjų tikėjimo pavyzdį, už visus, kurie pajėgė pasitikėti Dievo meile bei rūpesčiu. Užduokime sau klausimą: ar pasitikiu Dievu kaip anie?

Malda užtarkime tuos, kuriems gyvenimas tapo našta, idant Viešpats ateitų jiems į pagalbą. Prisiminkime sergančius, vienišus ir vargstančius žmones, kuriems taip reikalinga Dievo meilės parama.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu