Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 21, 12–19 „Nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“

Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus sako savo mokiniams:
„Žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai.
Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Šiandienos Mišių skaitiniai nėra džiuginantys, tiesą sakant, jie gali mūsų gyvenime pasėti baimę ir nerimą. Tačiau nieko naujo – tereikia paskaityti spaudą ir pamatysime daugybę žemės drebėjimų, karų, persekiojimų, girdime apie žūstančius už savo tikėjimą žmones. Jėzus įspėja mus, kad tokie dalykai nutiks, bet ragina pasitikėti Juo.

Evangelijoje moko nesirūpinti, kaip ginsimės, bet pasikliauti Juo. Labai tvirtai teigia: „Įsidėkite sau į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės.“ Ir kodėl gi?

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Be abejo, kad mums reikalinga apsauga, bet Jėzus žada pats mus ginti: „Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti nė vienas jūsų priešininkas.“ Tai nuostabus Jėzaus pažadas kiekvienam iš mūsų. Pasitikėk Jėzumi, Jis neapleis tavęs. Kaip rašė vienas Anglijos kankinys: „Jis buvo pirmasis draugas, Jis yra geriausias draugas ir visais laikais Jis lieka ištikimas.“ Todėl tarp visų tamsybių ir šio pasaulio vargų laikykimės arti Jėzaus, Jis yra draugas, mus myli, ir jeigu trokštame pažinti Jo meilės gelmes, tereikia pakelti akis į kryžių, ten išvystame, kokia meile esame mylimi: Jis mirė už tave, kad būtum laisvas.

Taigi su meile ir pasitikėjimu priimkime Jėzų Mišiose, patikėkime Jam visus savo rūpesčius ir darbus, prisimindami kenčiančius kūnu ar siela, bei visus, kurie prašė mūsų maldų. Tavimi, Viešpatie, pasitikime.