Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 23

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 21, 12–19 „Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus sako savo mokiniams:
„Žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai.

Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Vladimiras Solovej

Prieš Jeruzalės sugriovimą krikščionys buvo persekiojami tiek žydų, tiek Romos imperijos. Būti krikščionių tuo metu buvo tolygu būti nusikaltėliu. Tačiau šv. Lukas kviečia mus atrasti pozityvias persekiojimo puses. Persekiojimai suteikia progą liudyti žodžiu ir gyvenimu Viešpatį. Teisminė procedūra gali tapti proga pamokslauti, kalėjimas – misijų vieta. Jėzaus Evangelija yra skelbiama kankinių krauju: jų pavyzdys yra iškalbingesnis už pamokslautojų žodžius. Jeruzalės krikščionys, priversti bėgti iš miesto, nešė Evangeliją į Judėjos ir Samarijos kaimus, pasiekė Fenikiją, Kiprą ir Antiochiją. Petras, Jonas, Steponas buvo vedami priešais sinedrioną, Paulius – pas Romos imperijos prokuratorius. Tokiu būdu Kristaus Evangelijos žinia pasiekia tokias vietas, kurių kitaip nei persekiojimų dėka ji niekada nebūtų pasiekusi.

Paulius rašo savo Laiške filipiečiams, kad jo įkalinimas tapo jam proga skelbti Evangeliją: „Noriu, kad žinotumėte, jog mano būklė išėjo į gera Evangelijos plitimui. Mat mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame pretorijuje ir tarp kitų gyventojų. Daugumas brolių Viešpatyje, mano pančių paakinti, imasi drąsiau skelbti Dievo žodį.“

Krikščionis yra tas, kuris dėl savo pašaukimo ištveria priespaudą ir persekiojimus. Tai nėra pasidavimas beviltiškam nusivylimui, bet nepalaužiamas tvirtumas. Apreiškime šv. apaštalui Jonui skaitome: „Jei kas skirtas nelaisvei, į nelaisvę eina. O kam lemta žūti nuo kalavijo, tas ir bus kalaviju nužudytas. Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė ir tikėjimas!“ Tokiu keliu eidamas tikintysis gyvena amžinu gyvenimu. Kantrybė yra pagrindinis Jėzaus bruožas, kuris prisiima blogio naštą. Taip pat ir mokinys turi dalį Jo mirties ir prisikėlimo slėpinyje: prarasdamas savo gyvenimą, jį išgelbėja. Kankinystė – tai yra krikščionio tapatybės patvirtinimas, tapatybės su Jėzumi – mirusiu ir prisikėlusiu Dievo Sūnumi.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.