Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 21, 12–19 „Visi jūsų nekęs dėl mano vardo“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus pasakė savo mokiniams:

„Žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai.

Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Šiandienos skaitiniai pateikia mums tris svarbias pamokas: pirmiausia – negalime tarnauti dviem šeimininkams; arba vieną mylim, o kito nekenčiam, kaip kad karalius Nebukadnecaras, garbinęs stabus ir surengtoje puotoje netgi naudojęsis iš šventyklos pavogtais šventaisiais indais. Jis suteršė šventuosius indus, su svečiais gerdamas iš jų vyną. Dievas buvo įžeistas, karalius nuverstas nuo sosto, jo karalystė išdalyta, o jis pats pražuvo. Tai antroji pamoka mums: Dievas numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius.

Evangelijoje girdime apie ištikimybės Jėzui pasekmes: nebijokite, Jis visuomet su mumis pasilieka ir suteiks tvirtumo bei narsos, kuri mums taip reikalinga gyvenimo iššūkių akivaizdoje bei iškilus prieštaravimams.

Atnaujinkime savo gyvenimo auką Dievui, lai Jis saugo mus nuo pasaulio ambicijų ir pripildo mūsų širdis savąja ramybe ir meile. Tesaugo visų žmonių, ypač ligonių, vargdienių ir stokojančių širdis.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu