Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 24

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 21, 20–28 „Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus sakė savo mokiniams:

„Kai matysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisiartino jos nuniokojimas. Tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas mieste – teišeina iš jo, kas apylinkėse – tenegrįžta. Tai bus bausmės dienos, kad išsipildytų Raštai.

Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! Šalį užklups didžiausios nelaimės. Šitą tautą ištiks Dievo rūstybė. Žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvėn į įvairius kraštus. Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai.

Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo.  Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos.

Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vladimiras Solovej

Paskutinių liturginių metų dienų skaitiniai turi apokaliptinį pobūdį. Apreiškia tai, kas yra paslėpta arba pridengta šydu. Jėzus ne skelbia gamtos revoliuciją, bet apreiškia didžius išganymo istorijos įvykius. Netgi ir mūsų kasdienėje kalboje, kai įvyksta kažkas labai netikėto ir gluminančio, mes sakome: „Pasaulis man apsivertė.“ Tačiau fizinis gamtos pasaulis dar neapsivertė, o šis pasakymas reiškia visiškai ką kita.

Dangaus galybės, kurios bus sukrėstos, reiškia priešo galybes, kurias Jėzus matė „kaip žaibą krintantį iš dangaus“ tuo metu, kai septyniasdešimt du mokiniai skelbė Gerąją Naujieną. Jei žmogus viską yra investavęs vien tik į šį materialų pasaulį, tuomet, tikrai žlugus jo lūkesčiams ir jo turtui, jam pasaulis negailestingai apsiverčia. Tuo tarpu jei jo svarbiausias gyvenimo rūpestis yra Dangaus karalystė, tuomet jis su džiugia viltimi laukia savo lūkesčių išsipildymo.

Norėdami teisingai suprasti evangelijų apokaliptinius tekstus privalome visuomet turėti omenyje apaštalo Pauliaus mokymą, kad Žmogaus Sūnus pamilo mus, kol mes dar tebebuvome nusidėjėliai. Todėl, laikų pilnatvei atėjus, Jo teismas bus atleidimas savo budeliams ir rojaus pažadas piktadariams. Mūsų Teisėjas liepė mums mylėti savo priešus, nieko neteisti, nieko nesmerkti, visada atleisti. Jis yra toks pat gailestingas, kaip ir jo Tėvas. Kristaus atėjimas mums reiškia mūsų išvadavimą ir mūsų išgelbėjimą.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.