2021 11 28

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 21, 25–28. 34–36 „Jūsų išvadavimas arti“

Kun. Antanas Saulaitis. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus pasakė savo mokiniams:

„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe.

Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.

Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorius – kun. Antanas Saulaitis SJ

Pirmąjį advento sekmadienį Jėzus moko „stovėti ir kelti galvas, pakelti akis ir budėti“. Tai nuoroda į Jo atėjimo metą – mūsų gyvenimą.

Jis mus ragina stovėti kaip teisingumo švyturiams, žiūrintiems Žmogaus Sūnui į akis be baimės, su šviesia pagarba jo garbei ir galybei. Laukiame Atėjimo šventės, vis melsdami „Teateinie tavo Karalystė“ į šį baimių, rūpesčių, priespaudos, audrų ir pavojų pilną pasaulį.

Popiežius Pranciškus, kalbėdamas Jaunimo dienose Brazilijoje, ragino išjudinti pasaulį, supurtyti krikščionišką, katalikišką visuomenę, Bažnyčią, kad būtų gyva, drąsi, neieškotų vien saugumo, patogumo, o išjudintų pasaulį. Stovėti, pakelti akis ir galvą reiškia ištiesti ranką skęstantiesiems sūkuriuose, semtis jėgų iš bendrystės Kristuje ir uždavinio, misijos, taurios vilties Dievo veikimą liudyti.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.