Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 21, 29–33 „Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Savo mokiniams Jėzus pasakė palyginimą:

„Stebėkite figmedį bei kitus medžius. Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą. Taip pat pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks.

Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Šiandien pirmasis skaitinys pateikia pranašo Danieliaus regėjimą. Stulbinamas įvairių žvėrių, kurie simbolizuoja keturias skirtingas karalystes – babiloniečių, medų, persų ir graikų – reginys ir debesyse ateinantis Žmogaus Sūnus, kurio paveikslas mums buvo primintas praėjusį sekmadienį – tai Jėzus, dažnai save vadinęs Žmogaus Sūnumi. Dar kartą girdime, kad Jam buvo suteikta šlovė ir karaliavimas.

Evangelija skelbia Jėzaus palyginimą apie figos medį, kuris žiemą apmiršta, o pavasarį jo šakos išsprogsta. Tai ką gi turėtume suprasti ir įsisavinti iš šiandienių skaitinių? Mūsų karalius yra Jėzus, kūrinijos valdovas, kuris lyg apmirštantis figmedis atidavė už mus savo gyvybę, mirdamas ant kryžiaus, idant išgelbėtų žmoniją. Ir Jis prisikėlė.

Ištikus vargui, gręžkimės į Jėzų melsdami pagalbos – Jis yra už mus miręs Karalius, mūsų Gelbėtojas, kuris niekuomet neapleidžia. Jo meilė visa ištveria.

Atnaujinkime savo pasitikėjimą Viešpačiu, kuris toks artimas, žvelgia į mus ir yra tik maldos atstumu nuo mūsų. Todėl kreipkimės į Dievą, kai stokojame, pasidalinkime su Juo savo kasdieniais džiaugsmais ir sielvartais, prašykime Jėzų būti mūsų gyvenimo Viešpačiu. Nepamirškime savo beturčių brolių ir seserų visame pasaulyje, varguolių ir atmestųjų. Viešpats Jėzus tebūna arti mūsų visų ir veda į savo dangiškąją karalystę.