Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 25

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 21, 29–33 „Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus savo mokiniams pasakė palyginimą:

„Stebėkite figmedį bei kitus medžius. Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą. Taip pat pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks.

Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vladimiras Solovej

Besibaigiant liturginiams metams, Dievo žodis kviečia mus budėti. Šios dienos Evangelijoje Jėzus ragina mus atkreipti dėmesį į ženklus. Taip kaip figmedžio ar kitų medžių pumpurams sproginėjant mes sužinome apie artėjančią vasarą, taip ir Jėzaus pranašaujami ženklai, nors ir siaubingi kaip Jeruzalės miesto ir šventyklos sugriovimas, ženklina naują pradžią: Dangaus karalystės artumą.

Jėzus kviečia mus gilintis į laiko ženklus ir mokytis juos skaityti. Vatikano II susirinkimas ypač pabrėžė laiko ženklų svarbą ir tokiu būdu siekė atkreipti tikinčiųjų dėmesį į istorinę krikščionybės dimensiją, o per tai giliau įeiti į Įsikūnijimo tikrovę, t. y. Dievo, kuris tampa Kūnu, arba, kitaip tariant, Dievo, kuris tampa istorija.

Įsikūnijimo slėpiniui ištikimas krikščionis privalo suprasti „šio laiko prasmę“, kitaip tariant, puoselėti savyje „istorinę nuostatą“. Tai neturi nieko bendra su avangardo technikomis ar šiandien madingu krikščionybės supasaulėjimu. Paviršutiniškas vaikymasis visko, kas šiandien madinga, iš tiesų yra pasaulio išdavystė, yra atsisakymas teikti jam tikrąjį gyvenimą. Sekimas madingomis tendencijomis bus tik pasaulio išnaudojimas ir Dievo Žodžio, tapusio Kūnu, išdavystė, žmonių apgaudinėjimas, bet ne tarnystė žmonėms ir pasauliui Kristaus pavyzdžiu.

Krikščioniška istorinė nuostata nereiškia abstraktaus tikėjimo išganymu, tai siekis atpažinti konkrečiame istorijos etape išganymo istoriją. Apibendrinant galima pasakyti, kad šiandien krikščioniui yra užduotas nelengvas testas: istoriškumo testas. Krikščioniško šventumo matas yra atvirumas savo laikotarpio problemoms, jų sprendimui įdėtų pastangų mastas, įvykių prasmės įžvalga. Jei krikščionis to nesugeba arba tai jam tiesiog nekelia jokio susirūpinimo, jis to testo nepereis.

Toks krikščionis yra klaida – falsifikatas, yra kažkas, kas vaidina šventąjį, o iš tiesų nesugeba būti žmogumi. Teologas Arturo Paoli pastebi, kad ateityje velnio advokatas turės būti dar smalsesnis, jam reikės iškelti klausimą, ar žmogaus, laukiančio Dangaus teismo, tikėjimas buvo pakankamai didvyriškas, kad jam būtų galima suteikti savo laikmečio ir savo bendruomenės supratimo malonę ir įpareigoti jį daryti sprendimus.

Krikščionis yra pašauktas tikėti, kad ateities grūdas slypi dabartyje, ateitis jau yra prasidėjusi. Krikščionio ištikimybė dabarčiai yra ištikimybė ateičiai. Jei sakoma, kad žmogaus ateitis yra žmogus, tuomet galime pridurti, kad savo laikotarpiui ištikimas krikščionis yra žmogaus ateitis. Jis yra Kristaus ateitis.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.