Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Lk 21, 29–33 „Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“

Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus savo mokiniams pasakė palyginimą:
„Stebėkite figmedį bei kitus medžius. Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą. Taip pat pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks.
Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Šiandienos Mišių Evangelija pateikia palyginimą apie figos medį, į kurį Jėzus nukreipia mokinių žvilgsnį. Ištrauka trumpa, bet sklidina išminties ir padrąsinimo keliaujant šiuo tamsiu laikotarpiu, kuriame tiek daug kančios, karo grėsmių, negandų ir Covid-19. Atrodo, kad esame apsupti tamsos, jaučiamės bejėgiai, tačiau drąsos – Dievas be paliovos darbuojasi, rūpinasi mumis ir pasauliu bei visa palaiko.

Kaip palyginime su figos medžiu, kartais atrodo, kad viskas prarasta ir siautėja viruso sėjama mirtis. Bet gyvenimas sugrįš į įprastas vėžes kaip ir figos medis, kuris atrodė apmiręs, bet pavasarį syvai sugrįžo į plikas šakeles, ir medis sužaliavo visu gražumu.

Taip ir šiuo sunkiai įžvelgiamu laikotarpiu Dievo dvasia darbuojasi mumyse; kiek daug yra nematomo ir didvyriško gerumo. Per kentėjimus galime tapti geresniais žmonėmis, kantresniais, švelnesniais, mielesniais, jautriau suvokiančiais kitų vargą. Per šias tamsybes stiprėja mūsų vienybė su Dievu ir vienų su kitais.

Dėkokime Dievui už Jo globą, už visa, kas esame ir turime, bei melskime Jo ypatingos paguodos ligoniams, mirštantiesiems, visiems, kurie rūpinasi vargstančiais, vienišais, senyvais ir atstumtais žmonėmis.