Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 21, 34–36 „Budėkite, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimų nelaimių“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus pasakė savo mokiniams:

„Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų, ir kasdieninių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienė Evangelijos ištrauka duoda gerą patarimą, kaip gyventi ir būti laimingam.

Skaitome: „Visą laiką budėkite ir melskitės“ – idant turėtume jėgų ištverti. Šių žodžių tikrumą liudija pasakojimas apie tris jaunuolius krosnyje – jie ne tik meldžiasi, bet gieda Viešpačiui šlovę pačiame liepsnų įkarštyje. Iš tiesų, melskimės kiekvienoje situacijoje. Prisiminiau giesmelę, kurios žodžiai buvo maždaug tokie: „Nuolatos melskis, melsk nepaliaudamas, nepraleisk nė vienos progos gėriui. Nuolatos melsk ir savo mintis į Aukščiausiąjį, į Viešpatį kelk.“ Kaip tik tą ir darė trys jaunikaičiai krosnyje.

Kasdienių rūpesčių apsuptyje kreipkimės į savo Dievą, nepamiršdami Jam padėkoti.

Kai meldžiamės, nesame vieni, esame Dievo šeimos dalis, todėl prisiminkime savo vargstančius, sergančius, kenčiančius brolius ir seseris, pasklidusius visame pasaulyje. Save ir juos atiduokime į mylinčias dangiškosios Motinos Marijos rankas.