Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 26

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 21, 34–36 „Budėkite, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vladimiras Solovej

Šiandien švenčiame paskutiniąją liturginių metų dieną. Bažnytinių metų pabaigoje ir jų pradžioje liturginiai Dievo Žodžio skaitiniai kalbina mus apokaliptiniais vaizdais. Apokalipsis į lietuvių kalbą yra verčiamas kaip Apreiškimas. Apreikšti – tai reiškia atskleisti, atidengti tai, kas buvo paslėpta, parodyti prasmę to, kas atrodė beprasmiška. Būtent tokia yra apokaliptinės literatūros prasmė, kitaip tariant, priešinga tai prasmei, kuri dažniausiai jai yra suteikiama. Apokalipsė nesiekia nieko nuo mūsų paslėpti ar kažkaip užkoduoti. Jos tikslas yra atvirkštinis – atidengti, parodyti, atskleisti.

Jėzus guodžia ir perspėja savo bendruomenę: saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Žmogus kiek padauginęs alkoholio sunkiai susivokia tiek savo paties tikrovėje, tiek toje, kuri jį supa. Girtumas, apie kurį kalba Kristus, reiškia žmogaus nesusivokimą savo gyvenime, apsvaigimą nuo šio pasaulio rūpesčių, laiko ir erdvės orientacijos praradimą. Jis gyvena taip, tarsi niekada neturėtų mirti, tarsi šio pasaulio vertybės būtų vieninteliu žmogaus vertės matu.

Toji diena užklups lyg žabangai. Kas yra apgirtęs, praradęs orientaciją, pasiklydęs, gali lengvai įkliūti į spąstus ir tapti lengvu grobiu. Toji diena, paskutinioji diena, užantspauduos mūsų gyvenimo pasirinkimus. Kas bus apsvaigęs nuo turtų, įtakingų draugysčių, valdžios vaikymosi – pasiliks savo gyvenimo „vertybėse“ amžiams lyg spąstuose. Jo klaidingi gyvenimo pasirinkimai taps jam žabangais. Todėl Jėzus kviečia mus budėti, tai reiškia neišeikvoti savo gyvenimo tam, kas nėra gyvenimas.

Budėti – vadinasi, nuolat pasirinkti Jėzų, orientuotis į Jį, atsiminti, jog Jo asmuo yra tikroji Apokalipsė – Jis atskleidžia, t. y. atidengia visų įvykių prasmę, Jis yra vienintelė ir galutinė prasmė – Logos, paskutinis Žodis.

Budėti – tai augti savo žmogiškume, nuolat pasirinkti savo žmogiškumą, žvelgti į paveikslą, pagal kurį buvome sukurti, ir ugdyti savyje panašumą į tą, į kurį nuo pradžių buvome orientuoti. Štai jau rytoj pradėsime naują liturginių metų ratą, vėl ruošimės priimti į savo tarpą Dievą tam, kad vis labiau taptume žmonėmis.

Adventas yra pasiruošimas mūsų tikėjimo įvykiui, atskleisiančiam visą tiesą apie laiką, istoriją ir amžinybę šventimui. Todėl liturginių metų paskutiniąją dieną prašykime, kad Apreiškimo šv. apaštalui Jonui knyga būtų mūsų išsipildymo ir gyvenimo pasirinkimo Žodžiu. „Štai aš veikiai ateinu! Palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių!“