Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Lk 21, 34–36 „Budėkite, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių“

Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Šiandienos Evangelijoje girdime labai gerą, paties Jėzaus duodamą gyvenimišką patarimą: budėkite, būkite apdairūs ir nesileiskite supančiojami pasaulio reikalų. Jis taip pati drąsina mus melsti, ypač melsti stiprybės išgyventi visa, kas vyksta aplink mus.

Šis patarimas tiko Jėzaus laikais, bet dar labiau aktualus šiandien, kai tiek daug ligų ir negandų aplinkui. Evangelija primena, kad reikės stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje – tai yra Jėzaus akivaizdoje – su pasitikėjimu.

Nebijokime ateiti pas Jėzų su savo rūpesčiais ir prašymais, Jis be galo mus myli.

Evangelijoje šie žodžiai ištarti artinantis paskutinėms Jėzaus gyvenimo dienoms, prieš Jo kančią. Žinome, kad Jėzus mirė iš meilės mums, idant mus išlaisvintų.

Atminkime šį patarimą, kai užklumpa sunkumai: malda kreipkimės į Jėzų, Jis sustiprins mus. Dėkokime Dievui už Jo meilę ir rūpinimąsi mumis; melskime už visus vienaip ar kitaip kenčiančiuosius, kad jie patirtų Dievo meilės artumą.