Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 21, 5–11 „Neliks akmens ant akmens“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens“.

Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“

Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys: ‘Tai aš!’ ir: ‘Atėjo metas!’ ; Jūs neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas“.

Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Iš pirmo žvilgsnio šiandieniai skaitiniai neguodžia: Jėzus įspėja, kad šventykla bus sugriauta, kils karai, maištai, priešiškumai ir t. t. Kaip tai susiję su mūsų išgyvenimais ir dabarties įvykiais: pandemija, kariniais konfliktais, neramumais įvairiuose pasaulio kraštuose. Slogu skaityti naujienas, klausyti ar žiūrėti žinias per televiziją. Ir ką gi daryti?

Mums pateiktas nuostabus trijų jaunuolių – Šedracho, Mešacho ir Abednego – pavyzdys pirmajame skaitinyje. Jie atsisako garbinti žmonių padirbtą statulą ir tuo užsitraukia karaliaus nemalonę. Trys jauni vyrai įmetami į liepsnojančią krosnį dėl to, jog pasikliovė Dievu, o ne žmogaus rankų dirbiniu. Liepsnose šie jaunuoliai pradeda Dievo šlovinimo giesmę.

Klauskime savęs – ar šloviname Dievą ištikus gyvenimo sunkumams, ar ieškome Jo? Gal nusimename ir skundžiamės? Niekuomet nepraraskime drąsos gyvenimo iššūkių akivaizdoje, bet atsigręžkime į Jėzų, kuris pažadėjo pasilikti su mumis iki pasaulio pabaigos, o tai dar ne pabaiga. Pasikliaukime Dievu; Jis suteiks paramą. Atneškime Jėzui savo maldoje visus ligonius, vienišus ir visuomenės atstumtus asmenis. Tepatiria kiekvienas guodžiantį Dievo artumą.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu