Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 20

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 23, 35–43 „Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai, tyčiodamiesi iš Jėzaus, kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“

Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam acto ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“.

Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“

Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs“.

Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“

Jėzus jam atsakė: „Aš tau pažadu: dar šiandien su manimi būsi rojuje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Vladimiras Solovej

Šiais besibaigiančiais evangelisto Luko liturginiais metais Kristaus Visatos Valdovo iškilmės interpretaciniu raktu yra Jėzaus kančios bendrininkas, vienintelis paties Jėzaus kanonizuotas šventasis. Gerasis latras yra pirmasis teologas išpažįstantis Deus absconditus – pasislėpusį Dievą. Jis atpažįsta Kristų Karalių jo pažeminimo valandą, kuomet jo negausi ir nelabai ištikima kariauna yra pakrikusi. Latras geba persmelkti pralaimėjimo tamsumas ir pro jas matyti Dievo veidą. Jis atpažįsta Dievą subjaurotame, o ne perkeistame žmogaus kūne.

Tik priešais Pilotą, tik paniekos ir teismo valandą, kai neliko net mažiausio nesusipratimo pavojaus, kad kažkas jį galėtų palaikyti žemišku monarchu, Jėzus aiškiai save vadina karaliumi. Šioje Jėzaus karaliavimo perspektyvoje keistai ir juokingai atrodo bažnyčios žmonės „Dievo garbei“ besivaikantys šlovės ir pripažinimo.

Didžiausia Tėvo šlovė apsireiškia nuožmiausiame Jėzaus pažeminime. „Bažnytinės tuštybės pompastika“ privalo būti nuolat konfrontuojama su šiuo Karaliumi ir jo palyda. Mūsų liturginis šventimas tik tuomet nevirs antievangeline retorika ir triumfalizmu, jei sugebėsime stoti šio paniekinto ir mirčiai pasmerkto Karaliaus pusėn. Krikščioniško gyvenimo paradoksas slypi tame, kad krikščionis tiki pergale, narsiai stodamas pralaimėjusio Karaliaus pusėn.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.