2021 08 31

Magdalena Lina Balandytė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 4, 31–37 „Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“

Magdalena Lina Balandytė SF. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus nusileido į Galilėjos miestą Kafarnaumą ir šeštadieniais mokė žmones. Jie labai stebėjosi jo mokslu, nes jo žodis dvelkė galybe.
Kartą sinagogoje buvo netyrojo demono dvasios apsėstas žmogus. Jis pradėjo garsiai šaukti: „Šalin! Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau iš Nazareto?! Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“
Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Nubloškęs jį į sinagogos vidurį, demonas išėjo nė kiek jo nesužeidęs.
Visi nustėro ir kalbėjosi: „Kas tai per žodis: jis su valdžia ir galia įsakinėja netyrosioms dvasioms, ir tos pasitraukia?!“
Ir gandas apie jį plito visose aplinkinėse vietovėse.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – s. Magdalena Lina Balandytė SF

GALINGAS DIEVO ŽODIS

Klausantis šiandien Dievo Žodžio atmintin grįžta girdėta mintis – žodis turi galią pakelti žmogų arba jį sužeisti. Ar ties mano lūpomis budi sargyba? Ar kada susimąstei, kiek daug per dieną pasakai nereikalingų žodžių, dažniausiai norėdamas užpildyti tylą, pabėgti nuo esminių dalykų.

Jėzaus Žodis turi nepaprastą galią. Jo Žodžio net demonai klauso. Jėzaus Žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją (Žyd 4, 12). Šiandien kviečiu Tave prisiminti Žodį, kuris pervėrė Tavo širdį, kurio negali pamiršti, kuris perkeitė ir keičia Tavo gyvenimą. O jei dar neturi patirties, kad Dievas Tau kalba – prašyk Jo, kad prabiltų į Tavo širdį.

Jėzus daug nekalba – daugiau būna.  Kartais Jo Žodis yra tyla, kartais skauda girdėti Jo Žodį nes parodo Tiesą apie mane, o kartais suteikia paguodą.

Šiandien atrasiu laiko maldai – pokalbiui ir paklausiu su atvira širdimi (jei išdrįsiu) – Jėzau, ko Tau iš manęs reikia? Ko trokšti? Koks Tavo planas mano gyvenimui? Nurimsiu ir lauksiu Jo atsakymo – Jo Žodžio, kuris yra GALINGAS.

Viešpatie, būk šviesa mano žingsniams. Perkeisk mano gyvenimą savo Žodžio galia.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.