Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 09 01

Magdalena Lina Balandytė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 4, 38–44 „Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną, nes tam ir esu siųstas“

Magdalena Lina Balandytė SF. Asmeninio archyvo nuotrauka

Iš sinagogos Jėzus atėjo į Simono namus. Simono uošvė labai karščiavo, ir namiškiai prašė jai pagalbos.
Atsistojęs prie jos galvūgalio, jis sudraudė karštinę, ir toji pasiliovė. Moteris tuojau atsikėlusi ėmė jiems tarnauti.
Saulei leidžiantis, visi, kurie turėjo ligonių, įvairiomis ligomis sergančių, vedė juos prie Jėzaus. O jis gydė, ant kiekvieno uždėdamas rankas.
Iš daugelio išeidavo demonai, šaukdami: „Tu Dievo Sūnus!“ Jis drausdavo juos, kad šito nesakytų; mat jie žinojo jį esant Mesiją.
Dienai išaušus, Jėzus nukeliavo į negyvenamą vietą. Bet minios jo ieškojo ir jį pasivijo. Žmonės mėgino Jėzų sulaikyti, kad jų nepaliktų.
O jis jiems pasakė: „Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam ir esu siųstas“.
Ir jis skelbė žodį Judėjos sinagogoje.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – s. Magdalena Lina Balandytė SF

SUTIKTI JĖZŲ ŠIRDIMI

Jėzus yra nepaprastai būnantis, jautrus, kantrus. Jis nėra funkcionierius: atėjau, atlikau ir taškas. Jo buvimas yra pripildytas meile, artumu – ko taip žmonės yra išsiilgę.

Šiandienos Žodis mums parodo minias, kurios ieško, vejasi Jėzų. Žmonės Jo ieško visų pirma dėl išorinių ženklų – trokšta pagyti. Aklas mato, nebylys kalba, luošas vaikšto, sergantys pagyja. Žmonės išlaisvinami iš Piktojo įtakos.  Jėzus gydo ne tik fizines negalias – Jis trokšta pagydyti Tavo sužeistą širdį. Dažnai yra per daug baisu įsileisti Jėzų į gyvenimą, būti paliestam. Mes apsiprantam su negalėm ir taip po truputi mirštam, prarandam gyvenimo skonį – bijodami rizikuoti.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Minios Jo ieškojo… Pabandyk save atrasti toje minioje. Ar Jėzus yra tas, kurio trokšta Tavo širdis? Ar Jis yra tas, kurį myli Tavo širdis? O gal aš tiesiog bėgu kartu su minia nematydamas tikslo, nesuprasdamas kas vyksta, gal noriu tik naudos iš Jėzaus, bet Jo nemyli manoji širdis…

Jėzus mokėjo atsitraukti nuo žmonių, tai dažniausiai darydamas anksti rytą – trokšdamas pabūti su savo Tėčiu, kad nepamestų ESMĖS – santykio su Juo. Pasitrauksiu iš minios ir eisiu ieškoti Jėzaus į tą negyvenamą vietą, kur Jis vienas, kur galėsiu Jį susitikti širdis į širdį ir pasikalbėsiu šiandien su Juo apie savo širdies troškimus, kuriuos tik Jis vienas gali patenkinti.

Einant pas Jėzų Tau  nereikia vaidinti prieš Jį – atverk Jam savo širdį – būk toks koks esi. Pasitikėk Jo meile. Kančios kelyje kareiviai išniekino Jėzaus kūną, Jis buvo visų atstumtas, atrodo visko netekęs, bet Jo širdies, kurioje Tu esi svarbiausiais niekas negalėjo, negali ir negalės išplėšti.

Viešpatie, dovanoki malonę pamilti Tave visa širdimi.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite