2021 09 02

Magdalena Lina Balandytė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 5, 1–11 „Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“

Magdalena Lina Balandytė SF. Asmeninio archyvo nuotrauka

Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis pats stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties.
Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: „Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui“.
Simonas jam atsakė: „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus“.
Tai padarę, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo.
Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“
Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę; taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai.
O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi“.
Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – s. Magdalena Lina Balandytė SF

IRKIS Į GILUMĄ

Skaitant šiandienos tekstą galime matyti koks Jėzus yra patrauklus – Jam net nėra vietos ant kranto. Jis žengia į Simono valtį. Tuomet buvo Simonas, o šiandien esu aš ir mano gyvenimo valtis, mano istorija. Jėzus žengia į mano būtį – šiandien, dabar, Jis ateina pas Tave. Įsivaizduok, kad Jėzus pabeldžia dabar į Tavo kambario duris, patapšnoja Tau per petį bevaikštant, užkalbina, arba tiesiog prisėda greta ant suoliuko. Kokia Tavo reakcija? Kokie jausmai sukyla? Ar atpažįsti, kad tai Jėzus?

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Jėzus žino visą Tavo gyvenimo istoriją – praeitį, dabartį, ateitį. Jis kalbina Tave irtis gilyn – gal tai pašaukimo pasirinkimas, gal tai kvietimas atleisti, gal tai kvietimas eiti į misiją, gal tai kvietimas asmeninei maldai? Ką Tau reiškia irtis giliau, žengti žingsnį? Apie ką tai Jėzus šiandien kalba Tavo gyvenimui?

Irtis į gilumą – tai rizikuoti savo saugumu, tai kristi į Jo glėbį, tai paduoti Jam ranką ir leistis į gyvenimo kelionę pilną netikėtumų. Išgirsk tyloje Jėzaus NEBIJOK.

Viešpatie, paimk iš manęs viską ir dovanoki beribės meilės ir drąsos irtis gilyn. Uždek mano širdį savo Žodžiu.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.