2021 09 04

Magdalena Lina Balandytė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 6, 1–5 „Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“

Magdalena Lina Balandytė SF. Asmeninio archyvo nuotrauka

Vieną šeštadienį, Jėzui einant per javų lauką, mokiniai skabė varpas ir, ištrynę tarp delnų, valgė.
Fariziejai jiems prikišo: „Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“
Jėzus atsakė jiems: „Nejaugi neskaitėte, ką padarė Dovydas, kai buvo alkanas pats ir jo palydovai? Kaip jis įėjo į Dievo namus, ėmė padėtinės duonos, valgė ir davė savo palydai, nors jos niekam nevalia valgyti, tik kunigams!“
Ir jis pridūrė: „Žmogaus Sūnus yra ir šeštadienio Viešpats“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – s. Magdalena Lina Balandytė SF

JIS DAVĖ JIEMS VALGYTI

Dangiškasis Tėtis rūpinasi kiekvienu iš mūsų – tikiu, netikiu, atmetu, pykstu – myli ir rūpinasi. Jis rūpinasi, kad mano kūnas nealktų, bet dar labiau, kad mano širdis būtų pasotinta. Tėtis, Tavo Kūrėjas žino ko Tau labiausiai reikia. Su jautria širdimi žvelk per savo dienas ir pamatyk akimirkas kai Tavo širdis buvo alkana – kaip Jis ją pamaitino, kai buvai vienišas – kaip Tave apkabino. Kai nežinojai ką daryti – kaip Tau atsiliepė?

Fariziejai neatpažįsta Tėvo meilės, vis provokuoja Jėzų, kuris nepasiduoda jų bandymams. Fariziejai nesileidžia būti mylimais, to pasekmėje širdies galmėje nepaprastai kenčia.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kviečiu Tave prisiminti gyvenimo akimirkas, kai išgyvenai Dievo meilę, prisiminki situacijas, kaip tai įvyko, ar tai vyko pagal Tavo planą, ar pagal Dievo planą? Jis geriausiai žino kada ir ko Tau reikia – nesudėkim Jo į rėmus.

Jėzus savo meile nušviečia visus įsakymus, parodydamas savo pavyzdžiu, kaip su meile jų laikytis, bet nepadarant  jų svarbesniais už žmogų. Kiek kartų Jėzus elgėsi ne pagal taisykles dėl Tavęs?

Jėzaus žvilgnis, tyla, jautrumas, meilė, Jo mirtis ir prisikėlimas gali iš pamatų perkeisti mano gyvenimą – leiskimės, nebijokim, iškirskim Jo tylų, mylintį Žodį savo širdyje.

Viešpatie, padėk man pasirinkti Tave savo gyvenimo Vieninteliu – nesvarbu kokį pašaukimą man dovanojai – Būk mano gyvenimo pamatas ten, kur esu.