2021 10 28

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 6, 12–19 „Iš jų išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP. Asmeninio archyvo nuotrauka

Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui.

Išaušus rytui, jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais: Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą ir Simoną, vadinamą Uoliuoju, Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, vėliau tapusį išdaviku.

Jis nužengė su jais nuo kalno ir apsistojo lygioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio, kurie susirinko jo pasiklausyti ir pasigydyti nuo savo ligų. Buvo pagydomi netyrųjų dvasių varginamieji.

Visa minia stengėsi jį paliesti, nes iš jo ėjo galia ir visus gydė.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Jokūbas Marija Goštautas OP

Didysis pasirinkimas

Jei paviršutiniškai skaitytume Evangeliją, atrodytų, jog dvylikos mokinių pasirinkimas buvo visiškai nereikšmingas įvykis. Juk paskui Jėzus vis tiek toliau tęsia savo veiklą kaip mokytojas ir stebukladarys, o mokiniai tiesiog jį seka, ir tik po Jėzaus mirties pradeda ryškėti kiekvieno iš jų asmenybės. Visgi šis įvykis yra matomas visai kitoje šviesoje, jeigu žvelgiame į jį Šventojo Rašto akimis. Izraelis turi dvylika giminių, kilusių iš dvylikos Jokūbo sūnų, ir visi jie yra išrinktoji Dievo tauta. Visi jie yra Abraomo palikuonys. Tačiau dabar, su mokinių pasirinkimu, prasideda nauja ir didinga išganymo istorijos era, visos žmonijos istorijos era. Jėzus įsteigia naują Dievo tautą – Bažnyčią, kuri yra Dievo šventykla, pastatyta ant dvylikos apaštalų.

Kas vienija dvylika? Tai jau nebe giminystės ryšys, bet mokymo vienybė, kurią jie gavo iš savo Mokytojo, Jo kraujo vienybė, kurią jie gaus Eucharistijos įsteigimu Paskutinės Vakarienės metu, ir taip pat Šventosios Dvasios vienybė, kuri nusileis ant jų per Sekmines. Ir į šią vienybę jie turės kviesti visus, pas kuriuos bus išsiųsti. Taigi dvylikos mokinių pasirinkimas yra centrinis posūkis visoje žmonijos istorijoje.

Kas gi tada galėjo atkreipti dėmesį į šį įvykį? Tačiau tokie yra Dievo darbai, taip jis veikia pasaulyje, tai yra mažytės vos matomos žarijos, į kurias niekas nekreipia dėmesio, tačiau kurios atėjus Dievo numatytam laikui taps didžiule ir viską apimančia liepsna – Šventosios Dvasios liepsna, kuris suburia išsklaidytas pasaulio tautas į vieną šeimą – į Kristaus Bažnyčią, ir nesvarbu, kiek tai laiko ir pastangų pareikalautų, nes Dievui nėra negalimų dalykų.