2021 03 01

Gintautė Giedrimaitė, CC

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 6, 36–38 „Atleiskite, ir jums bus atleista“

Gintautė Giedrimaitė, CC. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus bylojo:
„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.
Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku jūs seikite, tokiu jums bus atseikėta.“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – ses. Gintautė Giedrimaitė, CC

Evangelistas Lukas, dažnai pristatomas, kaip geriausiai atskleidęs Jėzaus gailestingumo žinią, šioje trumpoje Kalno pamokslo ištraukoje tarsi pateikia gailestingumo apibrėžimą.

Tikriausiai visiems gana priimtinas požiūris, kad krikščioniui yra būdingas gailestingas elgesys. Bet ne visada tai pavyksta gal ir todėl, kad ne visi vienodai suvokiame gailestingumo sąvoką. Vieniems gailestingumas siejasi su užuojauta vargšui ar su paguoda, patirta silpnumo akimirką, kiti gailestingumą sieja su atgaila ir išpažintimi, dar kiti – su gerais darbais.

Jėzus nurodo pavyzdį būti gailestingiems – „kaip Tėvas“… Ir tai atrodo dar labiau nepasiekiama. Tačiau jei pažvelgsime paprasčiau, prisiminsime primityviausią tiesą, kad gyvenime vaikai pirmiausia visko mokosi iš tėvų. O tėvai dažniausiai trokšta, kad jų vaikai augdami išsiskleistų, išvystytų savo gebėjimus, ir kantriai juos lydi tame kelyje. Tad Jėzaus pateiktame tėviško gailestingumo pavyzdyje galime atpažinti Jo kvietimą į kiekvieną žmogų žvelgti laiminančiu žvilgsniu ir su didele kantrybe.

Iš kur tos kantrybės pasisemti? Man atrodo, svarbu atpažinti Dievo kantrybės ir ištikimybės ženklus mūsų gyvenime, nepaliauti Jo ieškoti ir prieštaringiausiose situacijose, o juk jose Jisai tikrai dalyvauja kartu. Jėzus – kančios „ekspertas“: „Būdamas Sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo“ (Žyd 5, 8). Dievui rūpi mūsų vargai, nupuolimai, nes per tai Jis geriausiai gali apreikšti savo gailestingumą. Jam atiduokime savo rūpesčius, nerimą bei skaudulius ir likime atviri dėkingumo už Dievo kantrybę ir ištikimybę malonei.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Manau, kad ši malonė turėtų padėti kovoje su noru kitus teisti ir smerkti. Kaip dangiškasis Tėvas pagarbiai žvelgia ir remia mūsų mažus žingsnius Jo linkui, su tokia pagarba esame kviečiami ir mes susitikti kiekvieną. Suprantu, kad kartais ir didžiausios išugdytos kantrybės ir pagarbumo dorybės negelbsti artimo meilės kelyje ir tada turime progą žengti dievišką žingsnį – atleisti. Gal būtent per atleidimą mūsų gailestingumas tampa panašiausias į Dangaus Tėvo!?

Šioje trumpoje Evangelijos ištraukoje Jėzus kviečia duoti neskaičiuojant. Tokio davimo pavyzdys yra ir minėtas atleidimas, gali būti ir patarnavimas ar bet koks gestas, kuris neieško savęs, bet veikia dėl artimojo gėrio.

Kantrybė, pagarba, atleidimas ir nesuinteresuotas davimas galėtų būti tie žingsniai, kuriais einame gavėnios keliu, ir būkime tikri, kad Dangaus Tėvas remia mus ir kaip niekad yra arti.