2020 09 11

Kun. Robertas Urbonavičius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 6, 39–42 „Ar gali aklas vesti aklą?“

Kalbėdamas savo mokiniams ir miniai, Jėzus pasakė palyginimą:
„Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkrinta į duobę?! Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas, Kodėl gi matai krislą brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?
Ir kaip gali sakyti broliui: ‘Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies’,– pats nematydamas savo akyje rąsto?!
Veidmainy, pirmiau išsiritink rąstą iš savo akies, o tada matysi, kaip iš brolio akies išimti krislelį“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Turbūt dauguma iš mūsų žinome Hanso Kristiano Anderseno pasaką „Nauji karaliaus drabužiai“, – apie du sukčius siuvėjus, kurie įtikino karalių, jog jam siuva drabužius, kurių nemato tas, kuris yra kvailas. Bijodamas pasirodyti kvailys, karalius ir visi jo patarėjai apsimetė, kad mato nuostabaus grožio rūbus. Ir kuomet karalius, apsirengęs šiais „puošniais drabužiais“, – o iš tiesų nuogut nuogutėlis – iškilmingai žygiavo miesto gatve, visa minia, bijodama pasirodyti neišmintinga, gėrėjosi valdovo drabužiais, kurių nebuvo. Ir tik vienas vaikas – pasitikėdamas tuo ką mato – sušuko: „Karalius nuogasǃ“

Jėzus yra tas, kuris pasako, kad mes esame nuogi, nors manome, kad mus puošia mūsų šventumas, išmintingumas, pamaldumas. Visa tai be Jėzaus tėra vien įsivaizduojami drabužiai. Esame akli, su rąstais akyse, vedantys netikusius vaisius, – mums tinka Jėzaus pamokymas Laodikėjos bažnyčios ganytojui: „Tu gi sakai: „Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia“, – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum.“

Ištirkime save Dievo akivaizdoje, prašykime, kad Jis atvertų mūsų akis, išridentų iš jų rąstus ir padarytų mus vaisingus. Nenutildykime savo sąžinės, kuri kaip tas vaikas iš pasakos primena, kad gėris yra gėris, o blogis – blogis. Neįsileiskime į tuščius filosofinius svarstymus ir nepasiduokime pagundai dėl ramybės užmerkti akis prieš savo ir kitų nuodėmes. Tik Tiesa mus išlaisvina, tik Meilė mus išgydo.

 

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.