2020 09 07

Kun. Robertas Urbonavičius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 6, 6–11 „Jie stebėjo, ar jis gydys šeštadienį“

Šeštadienį Jėzus nuėjo į sinagogą ir mokė. Ten buvo žmogus, kurio dešinė ranka buvo padžiūvusi. Rašto aiškintojai ir fariziejai stebėjo, ar jis gydys šeštadienį, kad rastų, kuo jį kaltinti.

Bet jis išskaitė jų mintis ir tarė vyrui su padžiūvusia ranka: „Kelkis ir stok į vidurį“. Tasai atsistojo.

Tuomet Jėzus paklausė juos: „Aš klausiu jus, ar šeštadienį leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“ Ir apžvelgęs visus aplinkui, jis tarė tam žmogui: „Ištiesk savo ranką!“ Tas ištiesė, ir ranka atgijo.
O jie baisiai įniršo ir tarėsi, ką Jėzui padaryti.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Kun. Robertas Urbonavičius. Asmeninio archyvo nuotrauka

Kokia Įstatymo paskirtis? Dauguma iš mūsų turbūt atsakytume, kad ką nors uždrausti, neleisti ar apriboti. Juk už vienokių ar kitokių taisyklių pažeidimą visada gresia vienokia ar kitokia bauda.

Panašiai turbūt manė ir fariziejai, smulkmeniškai ir uoliai saugoję Šabo sakralumą. Jie sukūrė daugybę taisyklių, kaip nepažeisti Šabo, ir pateikė sąrašus, kas yra leidžiama daryti, o kas ne. Ir štai jie stebi, ar Rabi iš Nazareto pažeis šventąjį Šabo poilsį, – atliks darbą, išgydydamas ligonį.

Klausdamas, ar per Šabą leistina gera daryti, ar bloga, gelbėti gyvybę ar žudyti, – Jėzus nurodo tikrąją Įstatymo prasmę ir tikslą. Įstatymas skirtas apsaugoti save ir kitus. Tad kiekvienos taisyklės paskirtis yra gelbėti ir padėti pasiekti gėrį.

Šabo paskirtis – atiduoti savo laiką Dievui ir taip Jį pašlovinti. Fariziejai tai suprato, bet manė, kad tik drausdami gali šitai pasiekti.

Mokytojas kviečia pirma mylėti ir taip išpildyti Įstatymą, nes juk meilė yra Įstatymo pilnatvė.