2021 09 13

Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 7, 1–10 „Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“

Sesuo Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF. Kosto Kajėno / Bernardinai.lt nuotrauka

Baigęs savo pamokymus klausytojams, Jėzus sugrįžo į Kafarnaumą. Ten vieno šimtininko branginamas tarnas sirgo ir buvo arti mirties. Išgirdęs apie Jėzų, šimtininkas pasiuntė pas jį kelis žydų kilminguosius, prašydamas jį ateiti ir išgelbėti tarną.

Atėję pas Jėzų, jie labai prašė ir sakė: „Jis vertas, kad jam tai padarytum, nes jis myli mūsų tautą ir mums yra pastatęs sinagogą“. Jėzus nuėjo su jais.

Prisiartinus prie namų, šimtininkas atsiuntė savo draugus jam pasakyti: „Viešpatie, nesivargink! Aš nesu vertas, kad tu užeitum po mano stogu. Aš taip pat nelaikiau savęs vertu ateiti pas tave. Bet tark žodį, ir tepasveiksta mano tarnas! Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu sau pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau kuriam nors iš jų: ‘Eik’, ir jis eina; sakau kitam: ‘Ateik čionai!’, ir jis ateina; sakau tarnui: ‘Padaryk tai!’, ir jis daro“.

Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi šimtininku ir, atsigręžęs į jį lydinčią minią, tarė: „Sakau jums – nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“.

Sugrįžę į namus, pasiųstieji rado tarną pasveikusį.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Šiandienos Evangelijos ištraukoje Jėzus yra prašomas ateiti ir išgelbėti sergantįjį. Tarnystėje, kur žmonės prašo melstis už jų poreikius, dažnai susiduriu su prašymais išgelbėti: žmonės prašo Dievo juos pačius ar jų artimuosius išgelbėti iš ligos, iš pavojų, grėsmių, konfliktų ir kitų sudėtingų situacijų. Bet retai prašo Dievą ateiti ir būti kartu.

Jėzus yra prašomas ateiti į šimtininko namus, kad išgelbėtų jo tarną. Nes pirma Jis turi ateiti į mūsų namus, darbus, ligonines, santykius, konfliktus ir daugybę kitų vietų ir situacijų – kad galėtų mus išgelbėti.

Jėzus atėjo į žemę, įsikūnijo, tapo žmogumi, kad su mumis būtų. Jis ateina į mūsų kasdienybę, kad su mumis būtų. Kad būtų ne paslaugos teikėju, reikalų tvarkytoju, o mums artimas, kartu su mumis būnantis mūsų tikrovėje, besidalijantis gyvenimu. Ir kad galėtų pasidalinti savo tikrove – išgelbėjimu.

Kur ir kaip šiandien Jėzus ateina į mano gyvenimą?