2020 09 16

Kun. Jacek Paszenda, SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 7, 31–35 „Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“

Viešpats kalbėjo: „Su kuo aš galėčiau palyginti šios kartos žmones? Į ką jie panašūs? Panašūs jie į vaikus, kurie, susėdę turgavietėje, šaukia vieni kitiems: ‘Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte’.

Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas. Jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte: ‘Jis demono apsėstas’.

Atėjo Žmogaus Sūnus, jis valgo ir geria, tai jūs vėl sakote: ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’. Bet išmintį pateisino visi jos vaikai“.

 

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda, SDB

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Vaikai kartais yra prieštaringi. Taip visada buvo, taip buvo ir Jėzaus laikais. Vaikui tai natūralu, nes tokiu būdu jis tyrinėja aplinką, pasaulį, mokosi suprasti žmonių reakcijas į savo kaprizus, tikrina, kiek gali sau leisti bei kiek derėtis. Vaikui tai natūralus augimo etapas.

Blogiau kai suaugusieji elgiasi kaip vaikai. Jų motyvacija jau yra kitokia. Tada niekas nebesakys, kad toks elgesys – tai kaprizai, greičiau pavadins jį veidmainyste. Tokie žmonės pritaiko savo požiūrį prie situacijos ir keičia savo nuomonę taip, kaip jiems naudingiau.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Apie tokią situaciją kalba Jėzus šiandien skaitomoje Evangelijoje, kurioje jis vėl kritikuoja fariziejus bei Rašto aiškintojus. Jie nenorėjo pripažinti savo kalčių ir silpnybių, jie nenorėjo keistis ir dėl to atmesdavo kiekvieną žodį, kuris buvo jiems prieštaringas. Atmesdavo iš principo, nes Joną Krikštytoją vadindavo ‘demono apsėstu’ , o Jėzų ‘rijūnu, vyno gėrėju, muitininkų ir nusidėjėlių bičiuliu’. Kiekviena priežastis gera užginčyti autoritetą. Kai užginčijimas ir sunaikinamas autoritetas, tada galima laisvai atmesti visus patarimus, viską, kas tik nepatinka. Netgi patį Dievą!

Dabar suprantame, kodėl fariziejai taip pasielgė su Jėzumi. Suprantame, kodėl turime tiek daug kankinių. Mūsų laikais labiausiai persekiojama grupė yra krikščionys! Todėl visame pasaulyje puolamas Bažnyčios autoritetas. Ir tai nėra vien kai kurių akivaizdžių Bažnyčios atstovų klaidų parodymas, bet Bažnyčios autoriteto nuvertinimas.

Mums visiems reikia ginti Bažnyčios autoritetą, nes jos autoritetas kyla iš paties Jėzaus. Ir kartu reikia stengtis nebūti kaip šie Evangelijos vaikai ar fariziejai. Mums visiems reikia turėti norą pastebėti savo klaidas, priimti pastabas ir taisytis, o ne išsisukinėti kaip fariziejai.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.