Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 09 16

Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 8, 1–3 „Su Jėzumi buvo kelios moterys, kurios jiems pasitarnavo savo turtu“

Unsplash.com nuotrauka

Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę.

Su juo buvo Dvylika apaštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų; tai Marija, vadinama Magdaliete, iš kurios buvo išėję septyni demonai, Erodo prievaizdo Chuzos žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios jiems pasitarnaudavo savo turtu.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja ses. Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ

Skelbdamas Gerąją Naujieną Jėzus keliavo per miestus ir kaimus. Kartu su juo vaikščiojo vyrai ir moterys, kuriuos Dievo Žodis palietė, perkeitė jų širdis, tai žmonės, kurie patyrė Dievo prisilietimą, išgydimą, atleidimą.

Šioje Evangelijos žinioje randame Jėzaus iššūkį to meto visuomenei, jis laužo esamas normas. Evangelistas Lukas rašo, kad kartu su apaštalais vaikščiojo ir moterys. To nebuvo tuometinėje visuomenėje. Su „Rabi“, su mokytojais niekada nebuvo moterų.

Moteris tuometinėje kultūroje nebuvo lygiavertė vyrui, jos teises ribojo įstatymai, religija, tradicijos ir papročiai. Net sinagogoje ir šventykloje ji turėjo atskirą vietą .Vyro pokalbis su moterimi gatvėje (net tada, kai ji buvo jo žmona) buvo nepriimtinas. Kaip nustebo mokiniai, pamatę Jėzų prie šulinio kalbantį su samariete.

Moterys ne tik vaikšto su Jėzumi, bet jis dalijasi su jomis ir savo mokymu. Savo mokymu ir veiksmais Jėzus suteikia pasauliui naują moterų viziją. Jis nustato pusiausvyrą. Vyro ir moters lygiavertiškumą. Jis moko, kad moteris turi teisę klausytis Žodžio, ieškoti tiesos. „Marija pasirinko geriausią dalį“, – sako jis Mortai, kai klausanti sesuo atsisėdo prie jo kojų.

Be Jėzaus išlaisvintų ir pagydytų moterų, lydinčių Jėzų, evangelistas Lukas mini keletą moterų, kurios jas rėmė savo darbu ir turtu. Savo žodžiu ir pavyzdžiu Jėzus parodė, kaip turi atrodyti Dievo karalystė žemėje. Tie, kurie jį sekė, iš jo išmoko gyventi šioje karalystėje Visų pirma, jie išmoko dalytis, rasti laimę pasiaukojamai tarnaujant. Žvelgdami į Dieviškąjį Mokytoją, jie vis daugiau ir daugiau sužinojo, kaip per nesavanaudiškos meilės gyvenimą galima tapti ne žemiškosios, o Dievo karalystės piliečiu.

Ir mes vis dar galime to išmokti žiūrėdami į Jėzų, būdami su Juo, apmąstydami Jo žodžius ir darbus. Kiekvienas iš mūsų esame svarbūs Dievui ir Bažnyčiai.

Autorė yra Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonė (FDCJ)

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?