Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 09 18

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 8, 1–3 „Su Jėzumi buvo kelios moterys, kurios jiems pasitarnavo savo turtu“

Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę.

Su juo buvo Dvylika apaštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų; tai Marija, vadinama Magdaliete, iš kurios buvo išėję septyni demonai, Erodo prievaizdo Chuzos žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios jiems pasitarnaudavo savo turtu.

 

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda, SDB

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Šventasis Lukas Evangelistas savo antrame kūrinyje, Apaštalų darbuose, sako: Palaimingiau duoti, negu imti (Apd 20, 35). Nors šių žodžių nerasime Evangelijoje, jis liudija, kad, pasak Tradicijos, tai Jėzaus žodžiai. Gerai žinome, kad Jėzus ragindavo neprisirišti prie materialinių turtų, skatindavo duoti geru saiku, mokė dosnumo. Skaitant šios dienos Evangelijos ištrauką sunku nesutikti su tuo, kad tai buvo Jėzaus žodžiai. Matome Jo mokymo vaisus. Štai keletas išgydytų nuo piktųjų dvasių bei ligų moterų lydėjo Jį, aprūpindamos savo turtu. Matome didelį šių moterų dėkingumą. Ne vien Jėzaus mokymas, bet ir ypatinga išlaisvinimo ar išgydymo malonė jas skatino patarnauti Jėzui bei Jo mokiniams.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Dalintis su kitais tuo, ką turime, yra teisinga, nes viską, ką turime – gavome: ir lėšas, bet visų pirma gabumus bei galimybę juos paversti turtu. Gavome, kad įvykdytume pirmąjį Dievo ‘įsakymą’, gautą dar Rojuje: turime valdyti žemę. Ir visi žinome, kad tai, kas buvo suteikta mums valdyti, vieną dieną turėsime palikti. Mes visi esame žemiškų gėrybių administratoriai. Iš to kyla mūsų bendra atsakomybė už savo šeimą, bendruomenę, šalį bei pasaulį.

Jėzų lydėjusios moterys taip pat turėjo bendros atsakomybės už Jėzaus misiją nuojautą. Evangelijos, išskyrus keletą paminėjimų, kad mokinai buvo alkani, praktiškai nemini Jėzaus ir Jo mokinių žemiškų poreikių. O jų buvo nemažas būrys! 13 suaugusių keliaujančių vyrų (jei skaičiuosime tik apaštalus), jei ne daugiau. Tas moterų diskretiškas patarnavimas padėjo plėsti Jėzaus misiją.

Skaitydamas šią Evangelijos ištrauką, galvoju apie mūsų laikų Bažnyčios bendruomenę ir misiją. Galvoju ne vien apie tai, kad reikia prisiimti atsakomybę ir paremti savo parapiją, kunigus ar vyskupiją. Žiūriu plačiau. Visuotinė Bažnyčia turi daug projektų įvairiose pasaulio vietose, padedančių krikščionims, ir ne tik. Bažnyčia juos vykdo taip kaip tos moterys – diskretiškai, be didelio triukšmo. Skaitydamas šią Evangelijos ištrauką, galvoju apie save, apie tave. Ką mes darome, kad palaikytume tiek materialiai, tiek savo gabumais Jėzaus evangelizavimo misiją?

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.