Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 09 19

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 8, 16–18 „Žiburį stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą“

Antanas Saulaitis SJ. Vidmanto Šimkūno nuotrauka

Jėzus bylojo minioms:
„Nė vienas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn.

Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs.“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Antanas Saulaitis SJ

Žiburys ne po lova pakištas, o pavežtas takeliu iki Šv. Onos ežero pakrantės, netoli Kanados Edmontono. Popiežius Pranciškus paprašė ratukuose jį palikti vieną smėlėtame takelyje, priešais čiabuvių nuo amžių gerbiamą Kūrėjo dovaną – sveiką gydomąjį šventežerio vandenį.

Svečias susimąstęs meldžiasi, be garso ir be judesio spindėdamas pagarba čiabuvių senolių padavimui, vertindamas jų tradicijas ir papročius, vėliau pats vandeniu persižegnodamas ir kitus laimindamas. Daug kas mato šį šviesų žiburį kaip ryškiausią jo atgailos ir susitaikinimo kelionės ženklą.

Vaizdinys tapo šviesa kitiems, buvusiems ežero pakrantėje ir prie nesuskaičiuojamų ekranų. Žodis apie Dievą, žmonių brolybę ir bendrą pašaukimą dalytis pagarbiu žodžiu, padrąsinančiais judesiais, palaimos ramumu ir tikrumu. Tikras tylus, šviesus žodis.

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?