2021 09 20

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 8, 16–18 „Žiburį stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus bylojo minioms:
„Nė vienas, uždegęs žiburį, neapvožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn.

Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Žmogus nėra nei pats savęs priežastis, nei prasmė, nei tikslas. Jis visada yra santykyje: nukreiptas į kitą. Neįmanoma nei realizuoti nei įvertinti asmens žmogiškumo kitaip, kaip tik santykyje su kitu asmeniu: žmogumi ar Dievu.

Todėl Jėzus lygina žmogų su šviesos žiburiu, kuris turi prasmę tada, kai šviečia kitiems. Uždegtas ir paslėptas žiburys save išeikvoja, šviečia ir šildo, tačiau be jokios naudos kitiems, todėl be prasmės, nors jo šviesa būtų ir labai graži. Tai toks žmogus, kuris iš tikėjimo, Bažnyčios ir Dievo malonės gauna sau džiaugsmo, ramybės ir pasitenkinimo, tačiau tų dalykų nepaverčia tarnavimu kitiems, pasilikdamas niekam nenaudingu. Tikinčiojo malonė, kurią gauna iš sakramentų, maldos ir visų praktikų turi pavirsti artimo meilės darbais, supratimu, tarnavimu, vienybe. Taip tikėjimo ir Dievo meilės žiburys įgyja prasmę, o tikintysis tampa Dievo šviesa pasaulyje.

Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista. Tiesa yra tai, kas atitinka tikrovę, o kas neatitinka, to iš tikrųjų nėra. Todėl neteisingas žmogaus santykis su Dievu ir artimu yra tuščias, beprasmis. Turintysis teisingą gyvenimo prasmės supratimą, krauna dvasinius tikrojo gyvenimo turtus, o kam to supratimo trūksta, kas tarsi vogčiomis bando gyventi vien sau, artimo ir Dievo sąskaita, netenka ir to, ką tariasi turįs.