Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 09 20

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 8, 19–21 „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“

Antanas Saulaitis SJ. Vidmanto Šimkūno nuotrauka

Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minią.

Jam buvo pranešta: „Tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti“.

O jis atsakė: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Antanas Saulaitis SJ

Po pokalbio apie žiburį Jėzus kalba apie tikrą giminystę. Netiesioginį atsakymą girdime jau šios dienos šventųjų Korėjos kankinių gyvenimo aprašyme. Kristaus giminės tie, kurie Jį seka, iš Jo mokosi, kaip apaštalas Paulius savo bendradarbį Timotiejų vadina sūnumi.

Motina Marija yra giminaitė, nes ji svarsto Dievo Žodį savo širdyje, nešiojo Dievo Žodį prie savo širdies, pagal tai ir gyvena. Kas girdi ir pagal tai gyvena – tai yra krikščionys – vieni kitiems ir brolis, ir sesuo, ir tėvas, ir motina, ir vaikai.

Ne pagal kokias nors apeigas, papročius, sąrašus, pomėgius, o pagal gyvenimą – veikimą ir darbus, jau yra giminės, bendrapiliečiai, gyvieji akmenys, geroje dirvoje išdygusios sėklos. Netrukus jie matys Jėzų, nutildantį audrą, labiau tikės suteikiama galia daryti gera, kaip Jėzus darė.

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?