2020 09 22

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 8, 19–21 „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“

Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minią.
Jam buvo pranešta: „Tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti“.
O jis atsakė: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

biblija
Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Prie Jėzaus sunku prisiartinti. Tačiau kai kas turi privilegijų: giminystę ar kažką regimai panašaus. Tokie žmonės nelaukia eilėse. Tačiau Jėzus atsakė, kad Jo broliai ir motina yra tie, kurie klausosi ir nuoširdžiai vykdo Dievo valią. Juk būtent Tėvo valios ieškojimas ir jos vykdymas labiausiai suartina su Jėzumi.

Tai aiškiai matyti ir Kristaus Kūno, Bažnyčios, istorijoje. Pikčiausias Bažnyčios persekiotojas Saulius tapo apaštalu Pauliumi, be kurio šiandien sunkiai įsivaizduojama krikščionybė. Bažnyčios kryptį keitė, reformas ir galingus dvasinis judėjimus pradėjo ir įkvėpė tie, kurie nei hierarchijoje, nei moksle nebuvo reikšmingi ar svarbūs: Teresė Avilietė, šv. Pranciškus, Jonas Boskas, Jonas Marija Vianey, šv. Faustina, šv. Kalkutos Teresė… Žmonės, kurie net nesvajojo išorine, regimąja prasme Bažnyčioje būti kažkuo dideli, bet jie visa širdimi mylėjo Dievą ir stengėsi surasti į Viešpatį naujų kelių, kuo artimiau Jį pasiekti. Jėzus leido jiems savo Bažnyčioje ateiti labai arti, pakilti labai aukštai. Todėl mūsų viltis ir paguoda – nesumeluota Viešpaties ir Jo Bažnyčios meilė, troškimas gyventi tuo, kas kilnu ir šventa, kad būtume artimi ir svarbūs Viešpaties Bažnyčioje.