2020 09 19

Kun. Jacek Paszenda, SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 8, 4–15 „Nukritusi į gerą žemę sėkla – tai tie, kurie duoda vaisių kantrumu“

Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu: „Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant, vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti, ir dangaus sparnuočiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, bet jų daigai sudžiuvo, nes jiems trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių, ir tie, kartu išaugę, juos nusmelkė. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių“.
Tai papasakojęs, jis sušuko: „Kas turi ausis klausyti – teklauso!“
Jo mokiniai paklausė, ką reiškiąs tasai palyginimas.
Jis atsakė: „Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad ‘regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų’.
Palyginimas štai ką reiškia: Sėkla yra Dievo žodis. Pakelėje – tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnias ir atima žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų – tie, kurie, išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų: jie tiki ligi laiko, o gundymo metu pasitraukia. Kas krito tarp erškėčių,– tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami, yra nustelbiami rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus.
Nukritusi į gerą žemę sėkla – tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda, SDB

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Vis mažiau žmonių užsiima sėja ir vis mažiau turi savo daržą ar dirba žemės ūkyje. Vis daugėja paauglių, kurie mano, kad pienas gaunamas iš parduotuvės, o ne iš karvės, arba jie net nežino, kad duonai iškepti reikia grūdų… Nors Jėzaus palyginimas iš esmės nėra sudėtingas, tačiau ne vienam tolimas ir sunkiai įsivaizduojamas, tad nelengva įsigilinti į tai, ką Jėzus nori pasakyti.

Pavasarį pasėjau salotų, kalafiorų, morkų ir laiškinį česnaką. Ir ką? Morkos mažos, nei salotų, nei kalafiorų – vien laiškinis česnakas gerai išaugo. Kas nors galėtų pasakyti: kunige, jūs gi ne specialistas, gal nemokate, gal nežinote, tai – ne jūsų profesiją. Na, taip. Mano atveju taip ir yra. Bet Evangelijos sėjėjas buvo tikriausiai geras savo srities specialistas. Ir ne viskas jam pavyko. Vienos sėklos davė derlių, kitos – ne. Daug priklauso ir nuo pačios žemės.

Ir čia mūsų svarstymai pereina į kitą lygį. Kokia aš esu dirva? Nes, pasak Jėzaus, sėkla – tai Dievo žodis, o dirva – tai mano širdis, mano gyvenimas. Niekas nieko negali pasakyti nei prieš dievišką Sėjėją, nei prieš Jo Žodį. Lieka tik paklausti savęs: ar Dievo žodis yra vaisingas manyje, tai yra ar nešu vaisių, ar mano gyvenimas keičiasi pagal Dievo planus? Ar iš viso duodu derliaus?

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.