Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 09 17

Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 8, 4–15 „Nukritusi į gerą žemę sėkla“

Unsplash.com nuotrauka

Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu: „Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant, vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti, ir dangaus sparnuočiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, bet jų daigai sudžiuvo, nes jiems trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių, ir tie, kartu išaugę, juos nusmelkė. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių“.

Tai papasakojęs, jis sušuko: „Kas turi ausis klausyti – teklauso!“

Jo mokiniai paklausė, ką reiškiąs tasai palyginimas.

Jis atsakė: „Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad ‘regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų’.

Palyginimas štai ką reiškia: Sėkla yra Dievo žodis. Pakelėje – tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnias ir atima žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų – tie, kurie, išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų: jie tiki ligi laiko, o gundymo metu pasitraukia. Kas krito tarp erškėčių,– tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami, yra nustelbiami rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus.

Nukritusi į gerą žemę sėkla – tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja ses. Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ

„Kas turi ausis klausyti – teklauso!“ Evangelijoje Jėzus kviečia klausyti Jo Žodžio visu savimi, priimti Žodį visa širdimi. Tik tuomet, kai suprantame širdimi, galime priimti Žodį ne tik tada, kai jis mus džiugina, bet ir krizių, nesėkmių akimirkomis.

Evangelijos palyginime Jėzus kalba apie sėjėją, beriantį grūdus į žemę. Sėjėjas – tai Dievas, o sėkla yra jo Žodis. Dievo Žodis pasiekia žmones, ir tik nuo jų priklauso, ar jų tikėjimas Dievu augs, ar bus užgniaužtas kitų veiksnių. Sėjėjas kaip ir Dievas sėja gausiai, nepaisydamas dirvožemio tipo. Derlingoje žemėje iškrenta tiek pat grūdų, kiek ir ant kelio. Evangelijoje nėra parašyta: „Sėjėjas, žinodamas, kad sėkla neduos derliaus uolėtoje žemėje, išmeta ten mažiau sėklų.“ Sėjėjas sėklą išmeta vienodai, tai yra Dievas visiems suteikia vienodą malonę – savo Žodį. Nuo mūsų sprendimų, mūsų atvirumo Dievo veikimui priklauso, ar sėkla duos derlių ir kokį derlių ji duos.

Palyginime apie sėjėją Jėzus pristato keturias žemės kategorijas, tai keturios žmogaus širdies kategorijos:

Širdis, kuri primena sumintą kelią, tai paviršutiniška širdis. Ji gali išgirsti Žodį, bet Žodis nepaliečia jos, ji nepriima Žodžio, todėl blogiui lengva ją nugalėti. Tai širdis labai nutolusi nuo Dievo.

Uolėta žemė – tai nepastovi širdis, kuri priima žodį, bet savyje neturi šaknų, Žodis joje neišlieka. Atėjus sunkumams ji išsižada Žodžio.

Erškėčiuota žemė – tai nelaisva širdis, kurią užgožia šio pasaulio rūpesčiai.

Derlinga žemė – tai širdis, kuri ištverminga klausosi Žodžio, jį priima ir duoda derlių.

Žmogus širdis tampa keliu, uola, erškėčiuota arba derlinga žeme per savo gyvenimo sprendimus ir pasirinkimus. Dievas nelaužo mūsų laisvės. Jis leidžia pasirinkti, kokia žeme norėtume tapti. Tačiau įkritęs į mūsų širdį gali ją perkeisti iš vidaus, kad taptume derlinga žeme ir duotume vaisių.

Autorė yra Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonė (FDCJ).

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?