2020 09 23

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 9, 1–6 „Juos išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. Redakcijos archyvo nuotrauka

Susikvietęs Dvylika, Jėzus suteikė jiems galios visiems demonams sutramdyti ir ligoms gydyti. Paskui išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti.
Jis pasakė jiems: „Nieko neimkite kelionei: nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų. Neturėkite nė dviejų palaidinių. Jei įeisite į kokius nors namus, pasibūkite tenai ir iš ten keliaukite toliau. O kur tik žmonės jūsų nepriimtų, išeidami iš to miesto, nusikratykite nuo kojų dulkes kaip liudijimą prieš juos“.
Taigi išėję jie traukė per aplinkinius kaimus, visur skelbdami gerąją naujieną bei gydydami sergančiuosius.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Jėzus apaštalams suteikė galią ligas gydyti, demonus tramdyti ir išsiuntė skelbti Dievo karalystės. Evangelijos liudija, kad apaštalai tikrai regimai naudojo Viešpaties suteiktas galias: gydė, išvarinėjo demonus, mokė, guodė. Žmonės matė, kaip galingai yra paliudijama Jėzaus skelbiama meilė. Juos turėjo stebinti apaštalų drąsa leistis į dosnumo misiją ir patiems nieko neturėti. Jie tikrai buvo Dievo karalystės ženklas pasauliui.

Mes taip pat esame Jėzaus mokiniai, pasiųsti skelbti Dievo karalystę. Regimai tarsi neturime Jėzaus dovanotų galių, tačiau iš tiesų turime – tai meilės galia. Žinoma, tą dovaną reikia atpažinti ir nuoširdžiai iš Viešpaties priimti, tada ji tampa žmones gydančia ir pasaulį laisvinančia galia. Juk būtent meilė pakelia ir duoda jėgų nusilpusiam žmogui, gydo ir sielos, ir kūno žaizdas. Demonas yra neapykantos dvasia, ir jam nelieka vietos ten, kur yra meilė, todėl meilės galia išvaro demonus. Todėl mes priimame Jėzaus pasiuntinybę, tarsi neturėdami jokių priemonių kaip tie apaštalai, tačiau iš tiesų Jėzaus apdovanoti meilės galia, su kuria galime keisti, laisvinti ir gydyti pasaulį.