Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 06 19

Aurimas M. Juozaitis

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 9, 11b–17 „Visi pavalgė iki soties“

Dr. Aurimas M. Juozaitis. Redakcijos archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo žmonėms apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę Dvylika tarė: „Paleisk žmones, kad jie, nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje“. Jėzus atsiliepė: „Jūs duokite jiems valgyti!“ Dvylika atsakė: „Mes nieko daugiau neturime, tik penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šitai miniai„.

O buvo ten apie penkis tūkstančius vyrų. Jėzus įsakė mokiniams: „Susodinkite juos būriais po penkiasdešimt“. Jie taip padarė ir visus susodino.

Tuomet, paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino. Ir dar buvo surinkta dvylika pintinių nulikusių kąsnelių.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – dr. Aurimas M. Juozaitis

Savais žingsniais Dievop

Šiandien švenčiame Devintines – Švč. Jėzaus Kūno ir Kraujo, kitais žodžiais – Švč. Eucharistijos iškilmę. Žinome, kad ji buvo įsteigta Paskutinės vakarienės metu, tačiau šiandien skaitome kitą Evangelijos ištrauką, apie pirmąjį padauginimo stebuklą.

Įdomus šio stebuklo kontekstas Evangelijoje pagal Luką. Mokiniai grįžta iš sėkmingos misijos, kurioje jie, gavę iš Jėzaus „galią ir valdžią“, „tramdė demonus bei gydė ligas“ (plg. Lk 9, 1). Išklausęs sugrįžusius, Jėzus iš karto su jais pasitraukia į dykumą, o paskui juos patraukia ir gausybė žmonių. Dykumoje Jėzus visiems kalbėjo apie Dievo karalystę, o tiems, kam reikėjo, gydė (Lk 9, 11).

Ir štai situacija. Vakaras, žmonės jau pavargo, jiems reikia ilsėtis bei pavalgyti, ir mokiniai prašo Jėzaus atleisti žmones. Ir štai čia Jėzus jiems primena tai, ką jie buvo iš jo gavę, – „galią ir valdžią“: „Jūs duokite jiems valgyti!“ (Lk 9, 13a). Bet mokiniai nesusipranta. Matyt, jie galvojo, kad Jėzaus jiems dovanota „galia ir valdžia“ yra tik didingiems darbams, tokiems kaip demonų išvarymams ar ligų gydymas, ir kaip galima būtų tokias „kilnias“ galias naudoti tokiems „niekams“ kaip dauginti duoną ir žuvis, kad būtų pamaitinta daugybė žmonių…

Tačiau Jėzui nėra nei didelių, nei mažų darbų, nei didelių, nei mažų žmonių, Jam viskas yra vienodai svarbu ir visi vienodai svarbūs. Net priešingai, Jis nepaliauja akcentuoti, kad į dangų papuola mažieji (plg. Mt 18, 3b; Lk 9, 47–48). Ir Jis visada, tiksliau, kiekvienu esaties momentu, yra ČIA ir DABAR (plg. Mt 28, 20b). Toks jau Jo vardas: „Aš esu, kuris esu“ (Iš 3, 14). Jam svarbiausia, kad žmonės „turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10, 10b). Taigi žmogaus tarnystėje visi darbai yra vienodos svarbos.

Bet Jėzus nepriekaištauja mokiniams, kad jie nesupranta šios Jo žinios, kad dar nemoka naudotis jiems suteikta galia ir valdžia. Jis tiesiog savo pavyzdžiu juos moko kaip reikia ją įveiklinti.

Taigi švenčiame Švč. Eucharistijos iškilmę (Devintines), kuri mums primena, kad didžiausi stebuklai, kuriuos mums paliko Jėzus, iš kurių vienas didžiausių – Jo įėmimas savin konsekruotos duonos ir vyno pavidalu, – prasideda „paprastais“ stebuklais: alkano pamaitinimu, ištroškusio pagirdymu, keleivio priglaudimu, nuogo aprengimu, ligonio aplankymu ir atėjimu pas kalinį (plg. Mt 25, 35–36). Kur čia neprisiminsi Bažnyčios mokytojos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės: „Kadangi nemoku daryti didelių darbų, darau mažus.“

Eikime Dievop taip, kaip mokame, kiekvienas savaip, nes svarbiausia, kad kryptis būtų pas Tėvą namo. Amen.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.