2020 09 25

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Lk 9, 18–22 „Tu – Dievo Mesijas. Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti“

Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?“
Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų“.
Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“
Petras atsakė: „Dievo Mesiju“.
Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė: „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Apaštalai tikėjo ir išpažino, kad Jėzus yra Mesijas, tačiau Jėzus uždraudė jiems tą skelbti, prabildamas apie būsimą kančią ir mirtį.

Žmogus kartais nepajėgia tikėti net akivaizdžiausiais dalykais, kartais ir tuo, ką pats lūpomis išpažįsta. Sunku pripažinti, kad Dievo karalystė tikrai yra meilės karalystė, į ją neįmanoma ką nors atvesti prievarta, kaip neįmanoma jėga priversti mylėti.

Dievas žmogų kviečia į savo artumą meilės kalba, o žmogus siekia būti artimas administraciniais metodais: Dievui, pranašui, Mesijui ir sau priskirdamas titulus, susiedamas juos su tam tikrais įpareigojimais. Mesijui buvo priskiriamos galingo karaliaus ypatybės, o jis nenorėjo Dievo karalystės steigti jėga. Todėl ir uždraudė apaštalams skelbti, kad Jis yra Mesijas. Jis norėjo ne skelbiamu titulu, o gyvenimo darbais ir auka parodyti, kas yra Dievo Sūnus, patraukti žmones prie Tėvo.

Taip ir krikščionis neturėtų ieškoti ir pasikliauti titulais, pavyzdžiui, „žmogus, privedęs vaikus prie sakramentų“, bet tiesiog rūpintis, kad pats ir vaikai turėtų tikrą tikėjimą, Dievo meilę ir krikščionišką gyvenimą, būtent gyvenimu skelbdami Dievo karalystę.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.