2021 09 24

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 9, 18–22 „Tu – Dievo Mesijas“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?“

Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų“.

Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“

Petras atsakė: „Dievo Mesiju“.

Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė: „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Jėzus paklausė mokinių, kuo jį laiko žmonės. Kai kas tiesiog nesidomėjo, o tie, kurie norėjo būti su Jėzumi, kūrė įvaizdžius, su kokiu Jėzumi norėtų būti: gal su tokiu kaip galingiausieji pranašai Elijas ar Jeremijas, o gal kaip kiti pranašai. Bet kokiu atveju niekas nenorėjo būti su atmestu, nugalėtu, pralaimėjusiu lyderiu. Visi ruošėsi būti su nugalėtoju.

Artimiausieji mokiniai, labiausiai pažindami jo valdžią ir galią, laikė Jėzų Mesiju, didesniu už visus pranašus. Jie taip pat žengė su Jėzumi į pergales, o ne į pralaimėjimus. Jėzus iš esmės jiems patvirtino, kad yra Mesijas, tačiau uždraudė apie tai kalbėti. Tikriausiai dėl to, kad žmonės nepradėtų politizuoti jo misijos ir vietoje Žodžio skelbimo netektų tuščiai su jais polemizuoti.

Jėzus prabilo apie kančią, mirtį ir prisikėlimą, leisdamas suprasti, kad jo sekėjų laukia sunkūs išbandymai. Tuo jis pakvietė apaštalus meilei iki kančios ir mirties, taip pat dalyvauti jo pergalėje ir išaukštinime. Šiandien mes sau atsakome, kas mums yra Jėzus, ir tikriname savo meilę ištikimybės testu.