2021 02 18

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 9, 22–25 „Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels“.
Jis pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, praras ją, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės. Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Vos prieš akimirką apaštalas Petras išpažino savo tikėjimą, kad Jėzus yra Mesijas. Jėzus jį pagyręs tuoj pat pradėjo kalbėti apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Kaip žinome, Petrui tai labai nepatiko. Nepatiko tai, kad į prisikėlimą ir gyvenimą yra žengiama per meilę iki galo.

Šios dienos Evangelijos ištrauka mums pateikia pagrindinį tikros krikščionybės kriterijų, padedantį ją atskirti nuo netikros. Jei kažkas mums kalba apie meilę, brolybę, solidarumą, savęs realizavimą ir nieko nesako apie tai, kad visa tai reikalauja pastangų, tvirto apsisprendimo, ištikimybės, nuoseklumo, ištvermės – tuomet reikia kuo toliau bėgti nuo tokių pamokymų.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Tokiu būdu kažkas mums mėgina įpiršti netikro mesijo sampratą, tokio, kuris turėtų išpildyti visus lūkesčius, sukurti gerovės valstybę, sugniuždyti visus priešus ir apskritai padaryti taip, kad visi pasijustų sotūs ir laimingi.

Jėzus tokio mesijo lūkesčius radikaliai atmetė ir pakvietė imti kryžių. Tikrai ne tam, kad padaugintų mums kančios, kurios ir taip netrūksta. Jėzus kviečia mus jį sekti dovanojant savo gyvybę tarnystėje broliams. Gyvybę galima išgelbėti tik ją dovanojant.