2022 08 06

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 9, 28b–36 „Mozė ir Elijas kalbėjo apie jo gyvenimo pabaigą“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spindulingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Petras ir jo draugai buvo apimti miego. Išbudę jie pamatė jo spindėjimą ir stovinčius šalia jo du vyrus.

Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mokytojau, kaip gera mums čia! Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“. Jis nesižinojo, ką kalbąs. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“ Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas.

O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą.
Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Sadauskas SJ

Galilėjoje ant kalno Jėzus atsimaino mokinių akivaizdoje, jo veidas ima švytėti kaip saulė, o drabužiai pasidaro balti kaip šviesa. Mokiniai regi tai, kas turi įvykti tik per Velykas – prisikėlimo garbę; arba tai, kas turi įvykti laikų pabaigoje, kai visi šventieji švytės kaip saulė. Jėzaus asmenyje ateitis „susisuka lizdą“ dabartyje. Jėzaus atsimainymas kaip būsimos garbės ženklas laiduoja galutinę Dievo meilės ir teisingumo pergalę.

Ši istorija ir visa Evangelija byloja, kad ateitis jau pasirodė Kristui atvėrus naują Dievo pasaulį mūsų senajame pasaulyje.

Kaip švenčiame naujo pasaulio pradžią senajame? Pirmiausia šią tikėjimo tiesą švenčiame Eucharistija. Susibūrę Kristaus vardu, dalijamės Dievo žodžiu ir laužome duoną. Mes rodome brolišką seserišką meilę vienų kitiems, įsipareigojame kartu veikti dėl teisingumo, kad žemėje būtų taip kaip danguje: „Teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“ Prašome, kad Dievo meilė ir tiesa įsigalėtų mūsų žemėje, bendruomenėse, šeimose.

Karai, nesantaikos, susiskaldymai – tai senojo pasaulio bruožai. Atėjus Kristui šis pasaulis tampa kitoks, nes pasaulio žaizdos dabar priklauso ne tik mums, bet ir jam, jo kūnui, kuris yra prikeltas, o mes dabar esame jo kūno nariai – Bažnyčia. Viltis, kad teisingumas pagaliau įsigalės, skatina kovoti už gražesnį ir teisingesnį pasaulį, pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus be galo vertinamas ir mylimas. Apie tai kalba ir apaštalas Paulius, sakydamas, kad mes laukiame „Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia“.

Pagalvokime, ką reiškia būti naujo pasaulio ambasadoriais?

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.