2020 09 28

Kun. Ramūnas Mizgiris, OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Lk 9, 46–50 „Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Tarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų didžiausias.
Išskaitęs jų slaptas mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė: „Kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis“.
Tada atsiliepė Jonas: „Mokytojau, mes matėme vieną žmogų, tavo vardu išvarantį demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaikščioja kartu su mumis“.
Jėzus atsakė: „Nedrauskite! Kas ne prieš jus, tas už jus!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Kai mažiau yra daugiau: tikroji laimė nėra patenkinti visus poreikius ar troškimus, bet turėti kuo mažiau poreikių, kad juos kūrybingai ir ramiai atliktume.

„Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis“ (Lk 9, 48); „Nesiekiu didelių dalykų, to, kas prašoka mano jėgas. Priešingai, esu patenkintas ir ramus; kaip vaikas ramus ant motinos kelių, taip rami širdis mano krūtinėje“ (Ps 131, 1–2).

Pasirinkti paprastą gyvenimą, vadinasi, pasirinkti džiaugsmą. Jėzus pažada palaimą, tai yra širdies džiaugsmą ir ramybę, ne tik kitame gyvenime, bet ir dabartiniame: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią, nes jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 3).

Trejų metų Kristupas, į abi rankas pasičiupęs po pliušinį žaislą, kiek įkabindamas bėgo pas mamą. Atbėgęs apsižiūrėjo, kad vieno žaisliuko nebėra. Kiek nustebo, bet netrukus nušvito plačiausia šypsena: „Mama, žiūrėk, vienas žaisliukas dar liko!“

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.