Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 09 27

Jėzaus Danguolė Marija OCD

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 9, 51–56 „Ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“

Jėzaus Danguolė Marija OCD. Autorės asmeninio archyvo/Bernardinai.lt nuotrauka

Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės linkui.

Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: „Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti!“

Bet jis atsisukęs sudraudė juos.

Jie pasuko į kitą kaimą.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja Jėzaus Danguolė Marija OCD

Jėzus ryžtingai pasuko į Jeruzalę.

Ryžtingumas kyla iš tarnystės Dievui, Dievo valios vykdymo.

Evangelinis Jėzaus ryžtingumas įkvėpė ir šventuosius būti ryžtingais Jo sekėjais. Šiandien minimas šv. Vincentas Paulietis itin ryžtingai ir atidavusiai tarnavo vargšams, jo šūkis: „Tarnauti vargšams reiškia tarnauti Kristui.“

Teresiškojo Karmelio steigėja šv. Jėzaus Teresė, kalbėdama apie maldą knygoje „Tobulumo kelias“, rašo: „[…]Tiems, kurie nori eiti maldos keliu ir nesustoti, kol pasieks tikslą (kuris yra – atsigerti šio gyvybės vandens), kadangi jie turi pradėti, sakau, kad itin absoliučiai svarbus didelis ir labai atkaklus ryžtingumas nesustoti iki jį pasieks, kad ir kas įvyktų, kad ir kas nutiktų, kad ir kokių pastangų tai pareikalautų […], demonas neturės tiek laisvės gundyti. Jis labai bijo ryžtingų sielų, nes jau patyrė, kad jos padaro jam daug žalos.“

Ir tai nebuvo tik skambios frazės, bet gyvenimo Viešpatyje tikrovė. Ryžtingumas skatina nesustoti ir su Dvasios galybe keliauti pirmyn, nepasiliekant drungnam ir neišsigąstant išorinių bei vidinių trikdžių.

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?