Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 09 28

Jėzaus Danguolė Marija OCD

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 9, 57–62 „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“

Jėzaus Danguolė Marija OCD. Autorės asmeninio archyvo/Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzui ir jo mokiniams einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“

Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“.

Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane?“ Tas atsakė: „Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“.

Jėzus atsiliepė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę?“

Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais“.

Jėzus jam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja Jėzaus Danguolė Marija OCD

Vakar dienos Evangelijoje skaitėme, kaip Jėzus ryžtingai pasuko į Jeruzalę. Apsisprendus sekti Jėzų taip pat būtinas ryžtingumas, besąlyginis atsidavimas, dažnai net drąsus aklas šuolis į Jo mylintį glėbį be garantijų, atsarginių variantų. Kartais žmogiškai sunku apsispręsti, visada galima delsti, atidėlioti, rasti pasiteisinimų: atsisveikinti, palaidoti ir t. t.  Psalmėje giedame – su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus.

Man atrodo, kad šios dienos Evangelija kalba apie ryžtingą apsisprendimą. Kaip Švč. Mergelės Marijos Fiat (Tebūnie) – su nuolankumu, pasitikėjimu ir ramybe.

Kas dėl manęs ir Evangelijos paliks namus, tėvus, laukus, gaus šimteriopai kartu su persekiojimais… (plg. Mk 10, 30). Sekant Jėzumi turbūt dažniau reikalingas ryžtingumas nei radikalumas. Ryžtingumas tarsi pažadina žmoguje Šventosios Dvasios veikimą.

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?