2020 09 30

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 9, 57–62 „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Jėzui ir jo mokiniams einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“
Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“.
Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane?“ Tas atsakė: „Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“.
Jėzus atsiliepė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę?“
Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais“.
Jėzus jam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Verta atkreipti dėmesį į Jėzaus žodžius: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“ (Lk 9, 58).

Buveinių žemai (urvas) ir aukštai (lizdas) įvardijimas apima kūrinijos visumą. Tuo pasakoma, jog visi kūriniai nuo žemai iki aukštai turi savo vietą tikrovėje, o Žmogaus Sūnus – ne.

Vis dėlto čia nekalbama apie fizinę Žmogaus Sūnaus pastogę (Jėzus juk turėjo, kur apsistoti), bet greičiau apie tai, kad jis nebuvo priimtas: „Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė“ (Jn 1, 11).

Graikiškas žodis klinō gali būti verčiamas įvairiai – priglausti, palenkti, nulenkti, atlošti ir pan., priklausomai nuo konteksto. Čia šis žodis nusako poilsio idėją: „Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“ (Lk 9, 58).

Įdomu, kad tas pats klinō vartojamas ir Jn 19, 30 posakyje „nuleidęs galvą“ nusakant Jėzaus mirties momentą. Kryžius taps Žmogaus Sūnaus poilsio vieta.

Mirties kaip poilsio ar atilsio idėja buvo žinoma jau Senajame Testamente (Job 3, 11–15; Išm 4, 7). Todėl ir Katalikų Bažnyčios maldoje už mirusiuosius sakoma: „Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen“.