2021 09 23

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 9, 7–9 „Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas?!“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir nežinojo, ką manyti, nes vieni sakė: Jonas prisikėlęs iš numirusiųjų, kiti: pasirodęs Elijas, dar kiti: prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų.

Erodas tarė: „Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!“

Ir jis panoro pamatyti Jėzų.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Erodas nežinojo, ką manyti dėl Jėzaus mokslo ir stebuklų. Buvo garsus pamokslininkas Jonas, pas kurį minios plūdo krikštytis. Jono nekentė Erodo žmona, kadangi jis nurodė į jų nuodėmę, tad Erodas bandė išspręsti problemą: suėmė, o paskui kvailai nužudė pranašą.

Tačiau Erodas turėjo tikėjimą, statė sinagogas ir palaikė žydų tautą. Jam tik netiko Dievo pasiuntinių skelbiamas mokslas, jis visa norėjo tvarkyti pats. Jam reikėjo, kad religija ir Dievo mokslas būtų patogūs, kad pateisintų visa, kas jam reikalinga, kad jį patenkintų ir pašlovintų. Todėl žudė pranašus, o Dievo žodis jam neteikė jokio išganymo.

Erodo asmenyje labai lengva atpažinti mūsų dienų žmogų, kuris nori išpažinti tikėjimą ir garbinti Dievą, tačiau tik tiek, kiek atitinka jo nuomones ir poreikius. Toks žmogus gyvena, kaip jam patinka, o jei Bažnyčia jo gyvenimo nelaimina, jis kovoja prieš Bažnyčią, įvairiais būdais bando nutildyti jos balsą. Kai kada kai kam pasiseka, kai kada, vieni kitus palaikydami, žmonės įtiki savo gyvenimo iliuzijomis, tačiau išgelbsti ir gyvenimą teikia tik Dievo tiesa.