2020 09 24

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lk 9, 7–9 „Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. Redakcijos archyvo nuotrauka

Tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir nežinojo, ką manyti, nes vieni sakė: Jonas prisikėlęs iš numirusių, kiti: pasirodęs Elijas, dar kiti: prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų.
Erodas tarė: „Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!“ Ir jis panoro pamatyti Jėzų.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Erodas išgirdo apie Jėzaus stebuklus, todėl panoro jį pamatyti. Po trejų metų Jėzus buvo atvestas į Erodo teismą, tačiau vien tylėjo. Taigi Erodas išliko nepaliestas ir nepakeistas Jėzaus mokymo. Taip atsitiko, kadangi nenorėjo keistis, nesutiko savo gyvenimu dalintis su Dievu. Jis laikė kalėjime Joną, jo klausydavosi, pripažino pranašu, tačiau nepakluso Dievo žodžiui, o galiausiai atėmė jam gyvybę. Dievo žodį ir jo skelbėjus jis suvokė kaip savo pramogą, nesirengdamas niekam paklusti. Klausydamas pranašo ir ieškodamas Jėzaus, jis nepriėmė Dievo karalystės.

Tai svarbu kiekvienam krikščioniui, nes Dievo žodis, Bažnyčios mokymas, gali būti priimti tarsi gyvenimo pramoga, o ne kaip gyvenimą keičianti jėga. Tikintysis gali skaityti ir klausyti Dievo žodžio, o priimti vien tai, kas jo neįpareigoja keistis, arba smalsumui tenkinti, kai kalbama apie kitus. Tikintysis gali išvykti į piligrimines keliones, lankyti šventas vietas ir žvelgti į svarbius žmones, bet neparsivežti jokio pasiryžimo savo kasdieniam gyvenimui. Todėl šios dienos Dievo žodį suvokiame ir kaip perspėjimą, kad mūsų tikėjimo ieškojimai nebūtų tušti, bet mus įpareigojantys.