2022 02 11

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lurdo Švč. Mergelė Marija

Lurdo grota. Remdamasis šv. Bernadetos Subiru pasakojimais, švč. Mergelės Marijos skulptūrą sukūrė Joseph-Hugues Fabisch. Wikipedia.org nuotrauka

Vasario 11 d. minime Lurdo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Lurde.

1858 m. vasario 11 d. Lurde, pietinėje Prancūzijoje, šv. Bernadeta Subiru rinko žabus prie Gavė upelio. Staiga jai apsireiškusi Švč. Mergelė išmokė gražiai persižegnoti ir kalbėti rožinio maldą. Kitą kartą Marija pakvietė Bernadetą ateiti prie grotos 15  dienų iš eilės ir kasdien kartu su ja kalbėti rožinį už nusidėjėlių atsivertimą. Iš viso Marija Bernadetai apsireiškė 18 kartų. Ji mokė, kaip melstis už nusidėjėlius, ir kvietė tikinčiuosius atgailauti.


Marija taip pat nurodė Bernadetai atkasti urve glūdintį šaltinį, kurio vanduo stebuklingai gydė ligonius. Marija Bernadetai sakė, jog nori, kad ten būtų pastatyta bažnyčia, į kurią būtų einama su procesijomis, siekiant permaldauti Dievo rūstybę.

Kai Bernadeta, vietos klebono liepiama, paklausė Apsireiškusios vardo, Marija atsakė: „Aš esu Nekaltas Prasidėjimas.“ Tik prieš ketverius metus popiežius Pijus IX buvo paskelbęs Nekaltojo Prasidėjimo dogmą ir dabar Marija pati pasakė žmonėms titulą, kuriuo norėjo, kad į ją būtų kreipiamasi.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

1862 m. Bažnyčia Mergelės Marijos apsireiškimus Lurde oficialiai pripažino autentiškais. Čia buvo pastatyta Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia.

Šiuo metu Lurde apsireiškimo vietoje stovi trys didingos bažnyčios. Lurdas tapo Prancūzijos, o iš dalies ir Europos dvasinio atgimimo centru.

Yra susikūrusi žymių gydytojų grupė, tirianti visus stebuklingus išgijimo faktus. Atidžiai kelerius metus tyrę kiekvieną pasveikusį žmogų, kasmet daugeliu atvejų pripažįsta, kad jų tirto įvykio dabartinis medicinos mokslas negali paaiškinti. Šie pagijimai laikomi tikrai stebuklingais.

Lurdo šventovė  katalikų pasaulyje yra garsiausia ir labiausiai lankoma piligriminė vieta.