Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

LVI apžvalga: kaip Seimo nariai balsavo gyvybės ir šeimos klausimais?

Karolio Kavolėlio / Fotobanko nuotrauka

Seimo 2016–2020 m. kadencijai einant į pabaigą, skaitytojai kviečiami susipažinti su parlamentarų balsavimo tendencijomis Laisvos visuomenės instituto (LVI) veiklos baruose. LVI jau aštuonerius metus dalyvauja teisėkūros procese, siekdamas, kad Lietuvos įstatymai saugotų žmogaus gyvybę, stiprintų vyro ir moters santuoka ir / ar giminystės ryšiais grįstą šeimą bei užtikrintų tėvams teisę pagal įsitikinimus auklėti savo vaikus.

Per praėjusius ketverius metus LVI dalyvavo rengiant ir teikė argumentus, kuriais palaikė 6 įstatymų projektus, bei oponavo 4 tesės aktų projektamsNuorodoje esančiose lentelėse galima susipažinti su šiais teisės aktų projektais ir Seimo narių balsavimais dėl jų.

Žemiau pateikta iliustracija informuoja apie politikų balsavimo atitikimą LVI pozicijai. Taip pat joje pažymėti Seimo nariai, kurie teikė LVI palaikytus įstatymų projektus.

Atitikimas LVI pozicijoms įvertintas apskaičiuojant Euklido atstumus tarp kiekvieno Seimo nario balsavimo vektoriaus ir LVI palaikymo ar oponavimo analizuotiems teisės aktams.  Kitaip tariant, politikai skalėje esantys arčiau nulio, yra artimesni LVI pozicijoms, nei politikai, esantys toliau nuo nulio.

Seimo 2016–2020 m. kadencijos parlamentarų reitingas pagal balsavimo atitikimą Laisvos visuomenės instituto (LVI) pozicijai. LVI iliustracija

Atsižvelgiant į tai, kad skirtingi projektai Seime pasiekė skirtingas svarstymo stadijas, ir dėl jų balsuota skirtingą skaičių kartų, LVI į vertinimą įtraukė tik po vieną (paskutinės stadijos, kurią pasiekė projektas) balsavimą dėl kiekvieno projekto. Taip pat Seimo narių balsavimo atitikimas LVI pozicijoms vertintas tik tiems Seimo nariams, kurie dirbo visą 2016–2020 m. kadenciją ir galėjo balsuoti dėl visų dešimties projektų.

Atkreiptinas dėmesys, kad sudarant politikų balsavimo vektorius, nedalyvavimas balsavime dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų, vertintas kaip balsavimas prieš šias pataisas (pataisomis buvo nustatytos teisinės garantijos šeimoms ir apribojimai, kad nesant reikšmingos priežasties valstybė negalėtų paimti vaikų iš šeimos). Tokį vertinimą nulėmė pataisoms nepritariančių Seimo narių viešai deklaruotas siekis nedalyvavimu sugriauti pataisų priėmimui reikalingą kvorumą.

Politikai, teikę LVI palaikomus teisės aktų projektus, paveiksle pažymėti paryškintu (bold) šriftu. Iš 27 nepilną kadenciją dirbusių Seimo narių LVI palaikomą rezoliuciją „Dėl visų formų surogacijos pasmerkimo“ teikė Vilija Aleknaitė Abramikienė (TS-LKD frakcija).

Vakarų universitetuose atlikti tyrimai rodo, kad kandidato balsavimai aktualiais klausimais yra labai svarbūs rinkėjų apisprendimui.  Dėl to LVI kviečia būti šios vakarietiškos tradicijos dalimi ir įsigilinus į realius politikų darbus atsakingai dalyvauti spalio 11 d. įvyksiančiuose Seimo rinkimuose.

LVI primena, kad čia pateikia informaciją apie balsavimus trijose srityse ir nepretenduoja būti informacijos šaltiniu apie Seimo narių veiklą kituose baruose.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite