Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 06 06

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Marija – Bažnyčios Motina

Dievo Gimdytojos Marijos, Bažnyčios Motinos, mozaika Vatikane, matoma iš Šv. Petro aikštės. Vatican news nuotrauka

„Tikrosios katalikiškosios doktrinos apie palaimintąją Mergelę Mariją pažinimas visada bus Kristaus ir Bažnyčios slėpinio tikslaus supratimo raktas“, – yra sakęs popiežius Pauliaus VI. Nuo 2018-ųjų antrąją Sekminių dieną švenčiamas Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, minėjimas.

Marija vadinama „Bažnyčios Motina“ nuo seniausių laikų, tačiau titulą oficialiai iš naujo suteikė  popiežius Paulius VI užbaigdamas trečiąją Visuotinio susirinkimo sesiją 1964 metais. Nuo tada Vatikane ir kai kur kitur Marijos, Bažnyčios Motinos, minėjimas buvo švenčiamas spalio 12 dieną, o nuo 1975 metų įvestos votyvinės minėjimo Mišios.

Vatikano II susirinkimas. Lothar Wolleh / Wikimedia Commons nuotrauka

Pal. popiežius Paulius VI naująjį titulą suteikė labai iškilminga proga, paskelbdamas vieną iš svarbiausių Susirinkimo dokumentų, dogminę konstituciją apie Bažnyčią „Lumen gentium“, kur ištisas skyrius aptarė katalikų mokymą apie Marijos vietą Kristaus ir Bažnyčios slėpinyje.

Popiežius šv. Jonas Paulius II visą pasaulį aukoja Nekalčiausiajai Švč. Mergelės Marijos Širdžiai. 1984 m. kovo 25 d. „Vatican Media“ nuotrauka

Pauliui VI paskelbus titulą, „Bažnyčios Motinos“ vardas buvo suteiktas vienam iš seniausių Marijos atvaizdų Šv. Petro bazilikoje. Tai Marijos su kūdikiu paveikslas, nutapytas ant senosios, imperatoriaus Konstantino statydintos Šv. Petro bazilikos kiemo kolonos. 17 a. pradžioje kolona su paveikslu perkelta į naujojoje bazilikoje įrengtą „Kolonos Marijos“ koplyčią.

Šv. Jonas Paulius II, išgyvenęs pasikėsinimą į jo gyvybę Šv. Petro aikštėje 1981 metų gegužės 13 dieną, priskyrė išgelbėjimą Marijos užtarimui. Jo prašymu, apie šį įvykį primena tos pačios „Bažnyčios Motinos“ paveikslo mozaikinė kopija. Ji įrėminta ant Vatikano rūmų išorės sienos, yra matoma iš Šv. Petro aikštės, naktį būna apšviečiama.

Popiežius Pranciškus pirmaisiais savo pontifikato metais spalio 12 dieną šventė Tikėjimo metų „Marijos dieną“, vadovavo Mišioms Šv. Petro aikštėje, į kurias atvyko 100 000 tikinčiųjų, po Mišių perskaitė Pasiaukojimo Marijai maldą ir tos pačios dienos pavakare kalbėjo Rožinio maldą Marijos, Dievo meilės šventovėje, Romoje.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Rožinio apmąstyme popiežius Pranciškus kvietė įsižiūrėti į Marijos žvilgsnį: „Į ką žvelgia Mergelė Marija? Žvelgia į mus visus, į kiekvieną iš mūsų. Žvelgia kaip Motina, švelniai, gailestingai, su meile. Kai esame pavargę, praradę drąsą, prislėgti problemų, žvelgiame į Mariją, jaučiame jos žvilgsnį, kuris sako mūsų širdžiai: „Stiprybės, vaike, aš esu čia, kad tave paremčiau!“

Katalikų Bažnyčios katekizme skaitome: „Ištarusi per Apreiškimą „Fiat“ ir sutikusi dalyvauti Įsikūnijimo slėpinyje, Marija visiškai įsitraukia į tą misiją, kurią turi atlikti jos Sūnus. Kur tik yra Gelbėtojas ir mistinio Kūno Galva, ten visur ji yra Motina.“

„Palaimintoji Mergelė Marija yra Bažnyčios Motina malonėje, nes ji pagimdė Dievo Sūnų Jėzų – Kūno, kuris yra Bažnyčia, Galvą. Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus ją kaip motiną parodė mokiniui, sakydamas: „Štai tavo motina“ (Jn 19, 27).

Po savo Sūnaus žengimo į dangų Marija palaiko Bažnyčią savo maldomis. Net paimta į dangų, ji ir toliau užtaria savo vaikus, visiems būdama tikėjimo bei meilės pavyzdžiu ir visiems darydama išganingą įtaką, trykštančią iš Kristaus nuopelnų gausybės. Tikintieji joje įžvelgia laukiamo prisikėlimo įvaizdį bei išankstinį įgyvendinimą ir šaukiasi jos kaip užtarėjos, pagalbininkės, padėjėjos ir tarpininkės.

Šis kultas, nors ir ypatingas, iš esmės skiriasi nuo vien Švenčiausiajai Trejybei teikiamo garbinimo. Šio savito pagarbumo kulto apraiškos yra Dievo Motinai skirtosios liturginės šventės ir tokios marijiškosios maldos kaip Rožinis – visos Evangelijos santrauka.

Žvelgdama į visiškai šventą, kūnu ir siela jau pašlovintą Mariją, Bažnyčia regi joje tai, kuo ji pati pašaukta būti žemėje ir kas ji bus dangiškojoje tėvynėje.

Pagal „Vatican news“ ir KBK

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite